Przeglądaj

klasa5historia

Wszystkie testy, fiszki i materiały oznaczone tagiem #klasa5historia
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 11887 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Podboje arabskie i początki islamu.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 12561 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Powstanie i upadek Cesarstwa bizantyjskiego, rządy Justyniana I Wielkiego.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 6450 razy
Sprawdzian wiadomości z lekcji historii dla klasy 5.
12 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 6843 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
12 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 3927 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
13 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2203 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
12 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 12011 razy
Sprawdzian wiadomości z lekcji historii dla klasy 5.
11 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 7417 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Dorobek kulturowy starożytnych Rzymian.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 6735 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Życie i obowiązki średniowiecznego rycerstwa.
12 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 5277 razy
Sprawdzian wiadomości z lekcji historii dla klasy 5.
9 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 21109 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5.
31 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 202215 razy
Sprawdzian ze znajomości działu "Pierwsze cywilizacje" z podręcznika Wczoraj i dziś.
20 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 153482 razy
Sprawdzian ze znajomości działu "Starożytna Grecja" z podręcznika Wczoraj i dziś.
24 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 107052 razy
Sprawdzian z historii dla klasy 5, dział 3 - Starożytny rzym
13 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 51193 razy
Sprawdzian z rozdziału 4 historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Bizancjum, rozwój krajów arabskich, Królestwo Franków i jego podział. Walka kościoła z cesarstwem i wyprawy krzyżowe do Ziemi Świętej.
26 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 38228 razy
Sprawdzian z rozdziału 5 historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. System feudalny, podział społeczeństwa średniowiecznego. Duchowieństwo i rola kościoła w średniowiecznej Europie. Sztuka i architektura średniowiecza.
22 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 64647 razy
Pradzieje ziem polskich, Początki państwa polskiego, Państwo Bolesława Chrobrego, Kryzys i odbudowa państwa Piastów, Panowanie Bolesława Krzywoustego.
19 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 8818 razy
Sprawdzian z rozdziały 7 historii dla szkoły podstawowej. Rozbicie dzielnicowe i jego skutki, zjednoczenie Polski i koniec dynastii Piastów na tronie Polski. Okres rządów Jagiellonów, wojny z Krzyżakami, monarchia stanowa w Polsce.
10 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 7031 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Rozłam chrześcijaństwa, wielka schizma wschodnia, spór między papiestwem a cesarstwem.
18 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 5061 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Rola i znaczenie kościoła, życie osób duchownych w średniowieczu. Historia i rozwój zakonów.
16 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 5585 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Polska w XI wieku. Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel i Bolesław Śmiały.
13 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 7441 razy
Sprawdzian wiadomości z lekcji historii dla klasy 5.
15 pytań | Autor: Aloszek | Rozwiązywany 37220 razy
Test sprawdzający wiedzę o Mezopotamii - pierwszej cywilizacji świata, przeznaczony dla klasy 5 szkoły podstawowej.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 7135 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Mieszko I, historia powstania państwa polskiego, chrzest polski i ekspansja państwa Piastów.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1575 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
13 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 8433 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Królestwo Franków i jego późniejszy podział.
12 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 4374 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
9 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 4400 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Powstanie chrześcijaństwa i jego wpływ na dzieje Rzymu.
13 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 4782 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 4515 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Podział państwa przez Bolesława Krzywoustego, jego skutki. Przybycie Krzyżaków na ziemie polskie.
11 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 4006 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Rządy Bolesława Krzywoustego i jego testament.
13 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 11018 razy
Sprawdzian wiadomości z lekcji historii dla klasy 5.
10 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2292 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
10 pytań | Autor: Anulae | Rozwiązywany 46560 razy
Z podręcznika"Wczoraj i Dziś"
11 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 7144 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Hołd lenny, system feudalny i społeczeństwo średniowiecza.
12 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 3968 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Sztuka, architektura i ich rola w okresie średniowiecza.
20 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 8166 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Grody, osady, mieszczanie i cechy rzemieślnicze. Funkcjonowanie osad ludzkich w epoce średniowiecza.
17 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 3446 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Koniec dynastii Piastów, unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami.
11 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 10908 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Powstanie Rzymu i funkcjonowanie rzymskiej republiki.
18 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 36317 razy
Historia starożytnego Egiptu, test wiedzy dla klasy 5 szkoły podstawowej.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 14895 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
17 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 5949 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Walki o Ziemię Świętą i ich skutki.
16 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 16268 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Ludność terenów Polski przed pojawieniem się Słowian. Okres rozwoju plemion słowiańskich i pojawienie się Polan.
9 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 3129 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Władysław Łokietek i jego rola w złączeniu dzielnic i odbudowie znaczenia Polski na arenie międzynarodowej.
11 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 8576 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Prehistoria, ludy zbieracko-łowieckie i pierwsze ludzkie osady.
11 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 6040 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Rzym w I wieku n.e., funkcjonowanie w Wiecznym Mieście.

Szkoła podstawowa

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8

Powiązane tematy

Statystyki

Ilość testów: {{dataStorage.setData.setCount}}
Ilość pytań: {{dataStorage.setData.questionCount}}