Przeglądaj

klasa5historia

Wszystkie testy, fiszki i materiały oznaczone tagiem #klasa5historia
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 6401 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Podboje arabskie i początki islamu.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 6637 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Powstanie i upadek Cesarstwa bizantyjskiego, rządy Justyniana I Wielkiego.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2677 razy
Sprawdzian wiadomości z lekcji historii dla klasy 5.
12 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 3455 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
12 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2130 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
13 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1217 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
12 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 5529 razy
Sprawdzian wiadomości z lekcji historii dla klasy 5.
11 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 3358 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Dorobek kulturowy starożytnych Rzymian.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 4056 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Życie i obowiązki średniowiecznego rycerstwa.
12 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2452 razy
Sprawdzian wiadomości z lekcji historii dla klasy 5.
9 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 15228 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5.
31 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 143874 razy
Sprawdzian ze znajomości działu "Pierwsze cywilizacje" z podręcznika Wczoraj i dziś.
20 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 107309 razy
Sprawdzian ze znajomości działu "Starożytna Grecja" z podręcznika Wczoraj i dziś.
24 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 65256 razy
Sprawdzian z historii dla klasy 5, dział 3 - Starożytny rzym
13 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 29780 razy
Sprawdzian z rozdziału 4 historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Bizancjum, rozwój krajów arabskich, Królestwo Franków i jego podział. Walka kościoła z cesarstwem i wyprawy krzyżowe do Ziemi Świętej.
26 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 25214 razy
Sprawdzian z rozdziału 5 historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. System feudalny, podział społeczeństwa średniowiecznego. Duchowieństwo i rola kościoła w średniowiecznej Europie. Sztuka i architektura średniowiecza.
22 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 54463 razy
Pradzieje ziem polskich, Początki państwa polskiego, Państwo Bolesława Chrobrego, Kryzys i odbudowa państwa Piastów, Panowanie Bolesława Krzywoustego.
19 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 4784 razy
Sprawdzian z rozdziały 7 historii dla szkoły podstawowej. Rozbicie dzielnicowe i jego skutki, zjednoczenie Polski i koniec dynastii Piastów na tronie Polski. Okres rządów Jagiellonów, wojny z Krzyżakami, monarchia stanowa w Polsce.
10 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 4044 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Rozłam chrześcijaństwa, wielka schizma wschodnia, spór między papiestwem a cesarstwem.
18 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2945 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Rola i znaczenie kościoła, życie osób duchownych w średniowieczu. Historia i rozwój zakonów.
16 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 3253 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Polska w XI wieku. Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel i Bolesław Śmiały.
13 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 3535 razy
Sprawdzian wiadomości z lekcji historii dla klasy 5.
15 pytań | Autor: Aloszek | Rozwiązywany 33102 razy
Test sprawdzający wiedzę o Mezopotamii - pierwszej cywilizacji świata, przeznaczony dla klasy 5 szkoły podstawowej.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 4163 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Mieszko I, historia powstania państwa polskiego, chrzest polski i ekspansja państwa Piastów.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 826 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
13 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 4199 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Królestwo Franków i jego późniejszy podział.
12 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2135 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
9 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2221 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Powstanie chrześcijaństwa i jego wpływ na dzieje Rzymu.
13 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2596 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2264 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Podział państwa przez Bolesława Krzywoustego, jego skutki. Przybycie Krzyżaków na ziemie polskie.
11 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2200 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Rządy Bolesława Krzywoustego i jego testament.
13 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 5950 razy
Sprawdzian wiadomości z lekcji historii dla klasy 5.
10 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1407 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
10 pytań | Autor: Anulae | Rozwiązywany 43954 razy
Z podręcznika"Wczoraj i Dziś"
11 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 3630 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Hołd lenny, system feudalny i społeczeństwo średniowiecza.
12 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1964 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Sztuka, architektura i ich rola w okresie średniowiecza.
20 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 4622 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Grody, osady, mieszczanie i cechy rzemieślnicze. Funkcjonowanie osad ludzkich w epoce średniowiecza.
17 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1679 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Koniec dynastii Piastów, unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami.
11 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 5914 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Powstanie Rzymu i funkcjonowanie rzymskiej republiki.
18 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 31539 razy
Historia starożytnego Egiptu, test wiedzy dla klasy 5 szkoły podstawowej.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 11113 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
17 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 3052 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Walki o Ziemię Świętą i ich skutki.
16 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 13865 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Ludność terenów Polski przed pojawieniem się Słowian. Okres rozwoju plemion słowiańskich i pojawienie się Polan.
9 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1944 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Władysław Łokietek i jego rola w złączeniu dzielnic i odbudowie znaczenia Polski na arenie międzynarodowej.
11 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 4650 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Prehistoria, ludy zbieracko-łowieckie i pierwsze ludzkie osady.
11 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2658 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Rzym w I wieku n.e., funkcjonowanie w Wiecznym Mieście.

Szkoła podstawowa

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8

Powiązane tematy

Statystyki

Ilość testów: {{dataStorage.setData.setCount}}
Ilość pytań: {{dataStorage.setData.questionCount}}