Temat

klasa6historia

Filtruj wyniki

Wszystkie kategorie
Historia
Historia
Barok i sarmatyzm
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Sztuka barokowa, największe dzieła i ideologia sarmatyzmu.
Historia
Demokracja szlachecka
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Sejm walny i demokracja szlachecka.
Historia
Klasa 6, dział 1 - Narodziny nowożytnego świata
Sprawdzian dla klasy 6 z działu 1 pt. Narodziny nowożytnego świata.
Historia
Klasa 6, dział 2 - W rzeczypospolitej szlacheckiej
Sprawdzian z rozdziału 2 podręcznika Historia Wczoraj i dziś.
Historia
Klasa 6, dział 3 - W obronie granic Rzeczypospolitej
Sprawdzian wiedzy z rozdziału 3 podręcznika Historia Wczoraj i dziś.
Historia
Klasa 6, dział 4 - Od absolutyzmu do republiki
Sprawdzian z rozdziału 4 podręcznika do historii dla klasy 6. Absolutyzm, monarchia parlamentarna, oświecenie i wojna o niepodległość Ameryki.
Historia
Klasa 6, dział 5 - Upadek Rzeczypospolitej
Sprawdzian z rozdziału 5 historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Ostatni królowie elekcyjny, rozbiory polski, sejm wielki i powstanie kościuszkowskie.
Historia
Klasa 6, dział 6 - Rewolucja francuska i okres napoleoński
Sprawdzian z rozdziału 6 historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Rewolucja francuska, rządy Napoleona i Legiony Polskie we Włoszech.
Historia
Kryzys Rzeczypospolitej
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Skutki wyniszczających wojen, egoizmu szlachty i liberum veto.
Historia
Monarchia absolutna we Francji
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Władza królewska we Francji, rządy Ludwika XIV i cechy monarchii absolutnej.
Historia
Monarchia parlamentarna w Anglii
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Monarchia parlamentarna, jej historia na przykładzie Anglii.
Historia
Nowe potęgi europejskie
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Austria, Prusy i Rosja w XVIII wieku. Absolutyzm oświecony.
Historia
Odrodzenie na ziemiach polskich
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Przedstawiciele renesansu w Polsce i ich dzieła.
Historia
Oświecenie w Europie
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Idee epoki oświecenia, myśliciele tego okresu oraz rozwój sztuki oświecenia.
Historia
Państwo bez stosów
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Wyznaniowość i tolerancja w Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
Historia
Pierwsza wolna elekcja
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6.
Historia
Początek wojen ze Szwecją
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Przyczyny, przebieg i skutki wojen Rzeczpospolitej ze Szwecją.
Historia
Potop Szwedzki
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Przebieg i skutki potopu szwedzkiego dla Rzeczpospolitej.
Historia
Powstanie Chmielnickiego
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Przyczyny wybuchu, przebieg i skutki powstania kozackiego.
Historia
Rzeczpospolita Obojga Narodów
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Unia polsko-litewska jej postanowienia i następstwa.
Historia
Stany Zjednoczone Ameryki
Sprawdzian z historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Konflikt z Wielką Brytanią, uzyskanie niepodległości USA i rola Polaków w walce Ameryki o niepodległość.
Historia
W czasach ostatnich Jagiellonów
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Hołd pruski, wojna o Inflanty.
Historia
W folwarku szlacheckim
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Funkcjonowanie folwarku w Rzeczpospolitej, spław rzeczny zbóż.
Historia
Wojny z Rosją
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Wojny z Rosją w XVI i XVII wieku, dymitriada.
Historia
Wojny z Turcją
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Wybuch, przebieg i postaci związane z wojnami polsko-tureckimi.