Pojęcia dotyczące mitozy i mejozy

Test: Pojęcia dotyczące mitozy i mejozy

Kilka pojęć dotyczących mitozy i mejozy na poziomie Liceum

15 pytań Biologia d1273

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Quizu, Testu z odpowiedziami, Powtórzenia lub Fiszek.
Możesz też wyświetlić pytania zawarte w teście.