Test z biologii

Przed maturą: ewolucjonizm

mechanizm ewolucji, genetyka populacyjna (prawo Hardy'ego-Weinberga), powstawanie gatunków, pochodzenie i rozwój życia, antropogeneza
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 171 razy