Anatomia człowieka, test z biologii

Anatomia człowieka - zakres liceum. Test dla liceum z biologii. Test składa się z 14 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Anatomia człowieka"

1) Czy kość klinowa buduje oczodół?
2) Typ połączenia kości strzałkowej z piszczelową to:
3) Miednice buduje: kość biodrowa, łonowa i...
4) Mięśniem grzbietowym jest...
5) Co to za mięsień: przechodzi przez nią przełyk, żyła główna dolna i aorta.
6) Spoidło wielkie mózgu to inaczej:
7) Który z poniższych nerwów nie jest nerwem czaszkowym?
8) Ile jest kanałów półkolistych?
9) Który smak odczuwa się najlepiej w środkowej części języka?
10) Zastawka między lewym przedsionkiem a lewą komorą nosi nazwę zastawki...
11) leukocyty kwasochłonne to...
12) Okrężnice dzielimy na: wstępującą, zstępującą i...
13) Gruczoły wewnątrzwydzielnicze trzustki to inaczej komórki...
14) Prostata umiejscowiona jest: