Test: Powtórka z biologii przed maturą

Zawiera pytania dotyczące poziomu rozszerzonego.

15 pytań Biologia animizu
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu z odpowiedziami, Powtórzenia lub Fiszek.

Materiały powiązane z testem: