Fizjologia 31-40, test z biologii

Tymtyeymty Test dla studentów z biologii. Test składa się z 73 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Fizjologia 31-40"

1) Rodzaj powstającego drewna (późne, wczesne) zależy od:
2) Rolę materiału budulcowego w org roślinnych spełnia głównie:
3) Roślina pobierając jony potasowe wydziela do roztworu glebowego głównie:
4) Rośliny długiego dnia to rośliny;
5) Rośliny drzewiaste w okresie produkcji 1g suchej masy wytranspirowują:
6) Rośliny ozime bez jaryzacji (okresu obnizonej temp):
7) Rośliny polikarpiczne to:
8) Rośliny wyższe mają zdolność odżywiania się azotem
9) Rośliny wyższe nie wiąża azotu cząsteczkowego ponieważ:
10) Rozmiary organelli podajemy w mikronach tj.
11) Rozpuszczalność białek uzależniona jest od:
12) Rozpuszczanie jest to:
13) Roztworem jest
14) Roztwór koloidalny składa się z:
15) Rozwój miękiszu palisadowego zależy od warunków świetlnych
16) Różne reakcje pędów i korzeni na kierunek działania bodźca przy tropizmach są powodowane:
17) RuDP jest:
18) Rybosomy to:
19) Rybosomy występują:
20) Sacharoza powstaje w wyniku kondensacji
21) Siarczan potasu jest
22) Siarczan sodowy może ulegać procesom
23) Siarka może być przyswajalna z roztworu glebowego w formie:
24) Siewki gorczycy w komorze fototropijnej umieszczonej na świetle wykazuje:
25) Siła ssąca koloidów jest u
26) Siła ssąca komórki jest to:
27) Siłami przeciwdziałającymi w przepływaniu wody w roślinie są:
28) Siłami przeciwdziałającymi w przepływaniu wody w roślinie są:
29) Skład rru można wyrażać w:
30) Skladniki mieszaniny niejednorodnej
31) Sok komórkowy jest
32) Spoczynek bezwzględny (głęboki):
33) Stereoizomery cukrów różniące się konfiguracją tylko przy pół acety….. węgla są:
34) Stężeniem molowym nazywamy;
35) Skaryfikacji:
36) Strefa włośnikowa ze wzrostem korzenia:
37) Struktura II rzędowa białek uwarunkowana jest przez:
38) Struktura substancji pektynowych stabilizowana jest przy udziale
39) Suchą masę materiału roślinnego pochodzącego z roślin iglastych oznacza się w niższej temp i pod obniżonym ciśnieniem ze względu na:
40) Susza fizjologiczna występuje:
41) Syntaza ligniny odbywa się:
42) Synteza IAA:
43) Synteza rRNA odbywa się w;
44) System błon retikulum endoplazmatycznego szorstkiego występuje w znacznej ilości w:
45) Systematyczna nazwa kwasu masłowego brzmi:
46) Systematyczna nazwa kwasu palmitynowego jest kwas
47) Szybkość dializy zależy od:
48) Szybkość dyfuzji pary wodnej z wewnątrz liści do atmosfery zależy od:
49) Szybkość parowania jest
50) Szybkość przewodzenia wody w pniu drzew iglastych:
51) Szybkość wzrostu drzew
52) Światło ma charakter
53) Światło w górach w stosunku do nizin jest:
54) Temp optymalna dla fotosyntezy:enej
55) Temperatura wpływa na fotosynteze brutto głównie przez szybkość procesów:
56) Teoria dysocjacji elektrolitycznej Arheniusza wyjaśnia istotę:
57) Teoria Knoopa tzw. Beta-utleniania mówi że kwasy tłuszczowe są utleniane przez kolejne
58) Test wydłużeniowy koleoptyli owsa stosuje się do oznaczania
59) Testem na stężenia auksyn jest:
60) Tkanki drzew zawierają średnio
61) Tlen wydzielany jako uboczny produkt fotosyntezy pochodzi z:
62) Tłuszcze naturalne są z reguły mieszaniną:
63) Tłuszcze roślinne są płynne ponieważ u roślin występuje
64) Tłuszcze roślinne zawierające znaczne ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych w temp pokojowej:
65) Transferazy w zależności od charakteru przenoszonych grup dzielimy na enzymy przenoszące
66) Transpiracja jest niezbędna do:
67) Transpiracja jest procesem:
68) Transpiracja kutikularna:
69) Transpiracja ze wzrostem temp. Zwiększa się ponieważ:
70) Tropizmy to ruchy
71) Trzeciorzędowa struktura białek stabilizowana jest przez:
72) Turgor komórki zależny jest od
73) Tyrozyna to aminokwas który: