Test z biologii

Przed maturą: tkanki roślinne

tkanki twórcze i stałe (miękiszowa, wzmacniająca, okrywająca, przewodząca)
Ilość pytań: 17 Rozwiązywany: 202 razy