Test z biologii

Przed maturą: choroby człowieka (basic)

Test przekrojowy z chorób ludzkich - wymaganych przez podstawę programową do egzaminu maturalnego
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 120 razy