Test z biologii

Przed maturą: genetyka molekularna

budowa i rola kwasów nukleinowych, replikacja DNA, geny i genomy, ekspresja genów i ich regulacja
Ilość pytań: 18 Rozwiązywany: 198 razy