Test: genetyka- mitoza i mejoza

podstawowe wiadomosci z mitozy i mejozy

7 pytań Biologia b-ch-1993
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu z odpowiedziami, Powtórzenia lub Fiszek.