Fotosynteza 3

Test: Fotosynteza 3

Pytania w teście dotyczą fotosyntezy. Autotroficzne odżywianie się organizmów.

9 pytań Biologia drmarilyn

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Quizu, Testu z odpowiedziami, Powtórzenia lub Fiszek.
Możesz też wyświetlić pytania zawarte w teście.