Fotosynteza 3, test z biologii

Pytania w teście dotyczą fotosyntezy. Autotroficzne odżywianie się organizmów. Test maturalny z biologii.

Biologia. Test składa się z 9 pytań.

REKLAMA

Pytania zawarte w teście