Fotosynteza 3 test

Fotosynteza 3, test z biologii

Pytania w teście dotyczą fotosyntezy. Autotroficzne odżywianie się organizmów.

9 pytań Biologia drmarilyn