Przeglądaj

licpodst

Wszystkie testy, fiszki i materiały oznaczone tagiem #licpodst
10 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 13253 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z Biologii obejmujący tematy: Znaczenie nauk przyrodniczych, zasady prowadzenia badań biologicznych, obserwacje biologiczne.
12 pytań | Autor: olkaraffi | Rozwiązywany 95273 razy
Sprawdzian z biologii dla klasy 1 liceum, opracowanie na podstawie podręcznika Biologia na czasie 1. Budowa komórki, funkcjonowanie komórki.
24 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 9019 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z Biologii obejmujący tematy: Hierarchiczna budowa organizmu człowieka, tkanka nabłonkowa, tkanka mięśniowa, tkanka nerwowa i tkanka łączna.
10 pytań | Autor: nowiccki | Rozwiązywany 7720 razy
Sprawdzian z biologii dla liceum. Budowa i działanie narządu wzroku, ucho - narząd zmysłu słuchu i zmysłu równowagi, narządy smaku oraz węchu. Opracowane na podstawie podręcznika Biologia na czasie 2.
20 pytań | Autor: paulinka_ | Rozwiązywany 9354 razy
Test zawiera pytania dotyczące układu hormonalnego.
10 pytań | Autor: paulina13xd | Rozwiązywany 29743 razy
Sprawdzian z biologii dla 2 klasy liceum. Budowa i funkcjonowanie układu moczowego, choroby układu moczowego. Biologia na czasie.
12 pytań | Autor: turkish_girl | Rozwiązywany 50124 razy
Test zawiera pytania z zakresu podstawowego i rozszerzonego matury z biologii
14 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 5370 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z Biologii obejmujący tematy: Gen, genom, kod genetyczny i ekspresja genów.
18 pytań | Autor: karcio23 | Rozwiązywany 9197 razy
Test z wiedzy o Aleksandrze Macedońskim.
18 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2361 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Pierwotny ustrój Aten, instytucje demokracji ateńskiej.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 9589 razy
Test z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
20 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 53 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 25 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
16 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 26 razy
Sprawdzian z historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 3151 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Dzieje starożytnych Greków
10 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 21 razy
Sprawdzian z historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
18 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2517 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Dzieje starożytnych cywilizacji Izraela, Fenicjan, Chin i Indii.
17 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 18027 razy
Sprawdzian z Historii obejmujący tematy: Zanim zaczęła się historia, Starożytna Mezopotamia, Starożytny Egipt, Izrael i Fenicja, Cywilizacje Indii i Chin
63 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 120336 razy
Ten bardzo obszerny test zawiera aż 63 pytania dotyczące antycznej Grecji na poziomie liceum.
28 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 28068 razy
Test z historii sprawdzający wiedzę na temat starożytnego Rzymu.
42 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 450 razy
Sprawdzian z Historii obejmujący tematy: Cesarstwo bizantyjskie, narodziny islamu i podboje Arabów, upadek Imperium Rzymskiego i jego następstwa, Imperium Karola Wielkiego, czasy Ottonów, feudalizm i społeczeństwo stanowe, pierwsze państwa Słowian.
32 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1007 razy
Sprawdzian z Historii obejmujący tematy: Początki państwa polskiego, panowanie Bolesława Chrobrego, kryzys monarchii Piastów, od Bolesława Śmiałego do Bolesława Krzywoustego i Testament Bolesława Krzywoustego. Przygotowane na podstawie podręcznika "Poznać przeszłość 1"
47 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 13497 razy
Sprawdzian z Historii obejmujący tematy: Między cesarstwem a papiestwem, wyprawy krzyżowe, najazdy mongolskie, wieś i miasto w średniowieczu, kościół w średniowieczu, kultura średniowiecznej Europy i Europa późnego średniowiecza.
25 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 672 razy
Sprawdzian z historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy. Zagadnienia: Polska dzielnicowa, odbudowa Królestwa Polskiego, Polska za Kazimierza Wielkiego, od Andegawenów do Jagiellonów, wielka wojna z zakonem krzyżackim, Kazimierz Jagiellończyk i wojna trzynastoletnia i kultura Polski średniowiecznej. Opracowano na podstawie podręcznika Poznać przeszłośc 1.
21 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 4939 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
11 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 32 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
16 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 29 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
19 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 508 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 34 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla kasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1306 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla 1 klasy liceum.
12 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 48 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
13 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 13344 razy
Sprawdzian z rozdziału 1 dla klasy 2 liceum. Poziom podstawowy.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 22996 razy
Sprawdzian z historii dla klasy 2 liceum. Ostatni Jagiellonowie, demokracja szlachecka.
47 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 48 razy
Sprawdzian z historii dla klasy 2 liceum. Poziom podstawowy.
32 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 13370 razy
Test sprawdzający wiedzę na temat Epoki Oświecenia. Przemiany gospodarcze i społeczne w XIII wieku, oświecenie, powstanie Stanów Zjednoczonych, rewolucja francuska, Republika Francuska, od konsulatu do cesarstwa, szczyt potęgi i upadek Napoleona.
11 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 20228 razy
Sprawdzian z historii dla klasy 2 liceum.
13 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 62 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 2 liceum. Poziom podstawowy.
16 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 33 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
12 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 22 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
19 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 26 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 17 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
12 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 28 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
16 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2153 razy
Sprawdzian z historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 55 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
17 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 6822 razy
Sprawdzian z historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
20 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 23 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 12 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
18 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 21237 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
17 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 4925 razy
Sprawdzian z historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
23 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 14304 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
40 pytań | Autor: koteł | Rozwiązywany 113254 razy
Test "Początki średniowiecza" zawiera pytania z historii dotyczące dat i wydarzeń wczesnego średniowiecza.
12 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 36 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 2 liceum. Poziom podstawowy.
19 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 38 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
17 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 21 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
20 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 10904 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Okres rozwoju cywilizacji na Bliskim Wschodzie. Miasta Mezopotamii.
21 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2784 razy
Poziom podstawowy. Test z rozdziału "Sparta" z podręcznika "Zrozumieć przeszłość" część 1.
16 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 9469 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Dzieje starożytnego Egiptu.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 41 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
16 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 5385 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
21 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 20 razy
Sprawdzian z historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1552 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Perskie podboje, powstanie greckie w Azji Mniejszej, pokój grecko-perski.
18 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 26 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
21 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 6418 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Okres prehistorii, rewolucja neolityczna, pierwsze ludzkie osady i narzędzia.
11 pytań | Autor: Testy_FIZYKA | Rozwiązywany 4695 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z Fizyki obejmujący tematy: Sił, ruch prostoliniowy, zasad dynamiki, oporów ruchu i siły bezwładności.
27 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 13935 razy
Sprawdzian z Geografii obejmujący tematy: Podziału politycznego, kolonizacji i dekolonizacji, integracji i dezintegracji, konfliktów, terroryzmu i wskaźników rozwoju.
10 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 5027 razy
Sprawdzian z Geografii obejmujący tematy: Liczba ludności świata i jej zmiany, rozwój demograficzny, rozmieszczenie ludności na świecie, migracje, zróżnicowanie narodowościowe, religijne, kulturowe i etniczne ludności świata, rozwój siei osadniczej na świecie, urbanizacja i rozwój obszarów wiejskich.
22 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 598 razy
Sprawdzian z geografii dla klasy 2 liceum. Czynniki lokalizacji przemysłu, przemysł tradycyjny i przemysł zaawansowanych technologii, zmiany w przemyśle, źródła energii i bilans energetyczny, produkcja i zużycie energii elektrycznej, energetyka jądrowa.
16 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 558 razy
Sprawdzian dla klasy 2 liceum z działu "Usługi". Zrównoważenie usług na świecie, transport, łączność, gospodarka oparta na wiedzy, usługi edukacyjne i finansowe, handel międzynarodowy i turystyka na świecie.
11 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 6274 razy
Sprawdzian z Geografii obejmujący tematy: Regiony fizycznogeograficzne, budowa geologiczna, surowce mineralne, ukształtowanie, klimat, zasoby wodne i jeziora Polski, środowisko przyrodnicze Morza Bałtyckiego.
37 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 1092 razy
Sprawdzian z Geografii dla szkoły średniej obejmujący tematy: Rolnictwo i rolnictwo ekologiczne w Polsce, przemiany przemysłu w Polsce, przemysł zaawansowanych technologii w Polsce, transport, gospodarka morska Polski, walory turystyczne Polski.
19 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 336 razy
Sprawdzian z Geografii dla szkoły średniej obejmujący tematy: stan środowiska w Polsce oraz ochrona środowiska przyrodniczego. Zanieczyszczenia powietrza, wód, gleby.
29 pytań | Autor: dolores | Rozwiązywany 24944 razy
Sprawdzian z geografii dla klasy 1 liceum.

Szkoła podstawowa

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8

Powiązane tematy

Statystyki

Ilość testów: {{dataStorage.setData.setCount}}
Ilość pytań: {{dataStorage.setData.questionCount}}