Test z geografii

Klasa 2, dział 2 - Ludność i osadnictwo

Sprawdzian z Geografii obejmujący tematy: Liczba ludności świata i jej zmiany, rozwój demograficzny, rozmieszczenie ludności na świecie, migracje, zróżnicowanie narodowościowe, religijne, kulturowe i etniczne ludności świata, rozwój siei osadniczej na świecie, urbanizacja i rozwój obszarów wiejskich.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 4011 razy