Test z geografii

Klasa 2, dział 1 - Zmiany na mapie politycznej

Sprawdzian z Geografii obejmujący tematy: Podziału politycznego, kolonizacji i dekolonizacji, integracji i dezintegracji, konfliktów, terroryzmu i wskaźników rozwoju.
Ilość pytań: 27 Rozwiązywany: 12153 razy