Test z biologii

Klasa 1, dział 1 - Badania przyrodnicze

Poziom podstawowy. Sprawdzian z Biologii obejmujący tematy: Znaczenie nauk przyrodniczych, zasady prowadzenia badań biologicznych, obserwacje biologiczne.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 13282 razy