Test z historii

Klasa 2, dział 5 - Epoka oświecenia i rewolucji

Test sprawdzający wiedzę na temat Epoki Oświecenia. Przemiany gospodarcze i społeczne w XIII wieku, oświecenie, powstanie Stanów Zjednoczonych, rewolucja francuska, Republika Francuska, od konsulatu do cesarstwa, szczyt potęgi i upadek Napoleona.
Ilość pytań: 32 Rozwiązywany: 13373 razy