Test z historii

Wojny grecko-perskie

Poziom podstawowy. Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Perskie podboje, powstanie greckie w Azji Mniejszej, pokój grecko-perski.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 1556 razy