Test z historii

Klasa 1, dział 4 - Początki średniowiecza

Sprawdzian z Historii obejmujący tematy: Cesarstwo bizantyjskie, narodziny islamu i podboje Arabów, upadek Imperium Rzymskiego i jego następstwa, Imperium Karola Wielkiego, czasy Ottonów, feudalizm i społeczeństwo stanowe, pierwsze państwa Słowian.
Ilość pytań: 42 Rozwiązywany: 390 razy