Test z geografii

Klasa 3, dział 1 - Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Polski

Sprawdzian z Geografii obejmujący tematy: Regiony fizycznogeograficzne, budowa geologiczna, surowce mineralne, ukształtowanie, klimat, zasoby wodne i jeziora Polski, środowisko przyrodnicze Morza Bałtyckiego.
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 5588 razy