Test z fizyki

Klasa 1, dział 1 - Przyczyny i opis ruchu prostoliniowego

Poziom podstawowy. Sprawdzian z Fizyki obejmujący tematy: Sił, ruch prostoliniowy, zasad dynamiki, oporów ruchu i siły bezwładności.
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 4695 razy