Test z historii

Kościół w średniowieczu

Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy.
Ilość pytań: 16 Rozwiązywany: 30 razy