Test z historii

Klasa 1, dział 2 - Dzieje Starożytnej Grecji

Ten bardzo obszerny test zawiera aż 63 pytania dotyczące antycznej Grecji na poziomie liceum.
Ilość pytań: 63 Rozwiązywany: 120159 razy