Test z historii

Klasa 1, dział 6 - Pełnia i schyłek średniowiecza

Sprawdzian z Historii obejmujący tematy: Między cesarstwem a papiestwem, wyprawy krzyżowe, najazdy mongolskie, wieś i miasto w średniowieczu, kościół w średniowieczu, kultura średniowiecznej Europy i Europa późnego średniowiecza.
Ilość pytań: 21 Rozwiązywany: 13433 razy