Test wiedzy

Andegawenowie i Jagiellonowie 1370-1572

Test z historii Polski,od panowania Ludwika Węgierskiego do Zygmunta Augusta.
Ilość pytań: 37 Rozwiązywany: 5695 razy