Andegawenowie i Jagiellonowie 1370-1572, test z historii

Test z historii Polski,od panowania Ludwika Węgierskiego do Zygmunta Augusta. Test wiedzy online z historii. Test składa się z 37 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Andegawenowie i Jagiellonowie 1370-1572"

1) Podaj dokładną datę koronacji Ludwika Węgierskiego.(dzień.miesiąc.rok lub dzień miesiąc rok)
2) Gdzie odbyła się koronacja Ludwika Węgierskiego?
3) Kto był założycielem dynastii Andegaweńskiej?
4) Kto zażądał by Ludwik Węgierski się koronował nie w Krakowie,lecz w Gnieźnie? Przewodził również grupie zwaną "legitymistyczną".
5) Jakie tytuły królewskie nosił Ludwik Węgierski w chwili objęcia u nas władzy?
6) Kto został w Krakowie-jako regentka-po wyjeździe Ludwika Węgierskiego na Węgry?
7) Jakie korzyści płynęły z ustanowienia przez Ludwika Węgierskiego przywileju koszyckiego?
8) W którym roku umiera Ludwik Węgierski?
9) .....-tkanina artystyczna o motywach figuralnych tkana z cienkich nici wełnianych. Kolekcję dla Polski zakupił Zygmunt August. Co powinno być w wykropkowanym miejscu?
10) W którym roku Jadwiga zostaje królem Polski?
11) Z kim była zaręczona Jadwiga od narodzin?
12) Jakie były zobowiązania Jagiełły,które zostały spisane na Unii w Krewie?

13) Jakie imię podczas chrztu Jagiełły otrzymał Witold?
14) Podaj dokładną datę ślubu Jadwigi z Jagiełło.
15) Kogo wybrał sobie Jagiełło na ojca chrzestnego,który odmówił?
16) Podaj dni oraz rok w których odbywała się inauguracja Akademii,zwanej Uniwersytetem Jagiellońskim?
17) W jakich latach toczyła się Wielka WOjna z Zakonem Krzyżackim?
18) Kto był rektorem w czasie inauguracji Akademii Krakowskiej,zwanej później Uniwersytetem Jagiellońskim?
19) Jakie dzieło napisał Mikołaj Kopernik?
20) Za panowania jakiego króla utworzyło się towarzystwo "braci i sióstr"?
21) Jakiej książki jest autorem Łukasz GÓrnicki?
22) Jakiej książki jest autorem Łukasz GÓrnicki?
23) W którym roku została założona sieć wodociągów w Sanoku?
24) Podaj dokładną datę I pokoju toruńskiego.(dzień miesiąc rok lub dzień.miesiąc.rok)
25) Co otrzymała Litwa,a co Polska podczas I pokoju toruńskiego?
26) Kto rozpoczął działania w 1462r. i wygrał bitwę pod Świecinem z krzyżakami?
27) Podaj dokładną datę bitwy pod Wiłkomierzem.(dzień miesiąc rok lub dzień.miesiąc.rok)
28) Od kiedy do kiedy trwał sobór w Konstancji?
29) Kto to napisał:O naturze praw i dóbr królewskich oraz o naprawie królestwa i rządzie Rzeczypospolitej?
30) .....-stałe wojsko zaciężne utworzone w l.1562-63 za Zygmunta II Augusta,namiastka stałej armii do obrony południowo-wschodniej granicy,na jego utrzymanie przeznaczano tzw.kwartę. O czym mowa?
31) .....-ogół ludności w miastach średniowiecznych mających obywatelstwo miejskie,w walce z patrycjatem zdobywało w niektórych miastach dostęp do współrządów. O czym mowa?
32) Kim był Dymitr z Goraja?
33) Podaj dokładną datę Hołdu Pruskiego.
34) Podaj dokładną datę pasowania na rycerza Michela Ezofowicza.
35) Które z wymienionych niżej kobiet,były żonami Władysława Jagiełły?
36) Kogo nazywano "matką króli"?
37) Jak miał na imię biskup krakowski i abp gnieźnieński oraz kardynał z małżeństwa Kazimierza Jagiellończyka z Elżbietą Rakuszanką?