Test z historii

Klasa 1, dział 1 - Pierwsze Cywilizacje

Sprawdzian z Historii obejmujący tematy: Zanim zaczęła się historia, Starożytna Mezopotamia, Starożytny Egipt, Izrael i Fenicja, Cywilizacje Indii i Chin
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 17918 razy