Test z geografii

Klasa 2, dział 4 - Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo

Sprawdzian z rozdziału 4 dla klasy 2 liceum.
Ilość pytań: 4 Rozwiązywany: 16668 razy