Egzaminy zawodowe - testy

Zbiór testów pisemnych z egzaminów zawodowych. Testy kompetencji zawodowych dostępne w jednym miejscu.

REKLAMA
Test egzaminacyjny "Wykonywanie zabiegów fryzjerskich". Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja A.19
Test kompetencji zawodowych. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.
Test do egzaminu zawodowego. Test egzaminacyjny "Wykonywanie usług krawieckich". Arkusz testowy Czerwiec 2017, Kwalifikacja A12
Prowadzenie działalności handlowej. Arkusz testowy Styczeń 2018, Kwalifikacja A22
Test do egzaminu zawodowego fototechnik. Test egzaminacyjny "Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych". Kwalifikacja A25
Test do egzaminu zawodowego fototechnik. Test egzaminacyjny "Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych". Kwalifikacja A25
Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami. Test egzaminacyjny "Organizacja i prowadzenie kampani reklamowej". Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja A27
Test na Egzamin kwalifikacji zawodowych "Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji wjednostkach organizacyjnych", kwalifikacja A32, Technik logistyk. Pytania ze stycznia 2019
Test egzaminacyjny "Obsługa klienta w jednostkach administracji". Arkusz testowy WRZESIEŃ 2014, Kwalifikacja A68
Test egzaminacyjny "Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów". Arkusz testowy Styczeń 2016, Kwalifikacja B34
REKLAMA
Test na Egzamin kwalifikacji zawodowych "Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych", kwalifikacja B9. Pytania ze stycznia 2016
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń. Arkusz testowy Czerwiec 2016, Kwalifikacja E12
Test egzaminacyjny Technik teleinformatyk. Arkusz testowy Styczeń 2015, Kwalifikacja E12+E13+E14
Test egzaminacyjny potwierdzający kwalifikacje zawodowe "Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami". Arkusz testowy Wrzesień 2015, Kwalifikacja E13
Test egzaminacyjny potwierdzający kwalifikacje zawodowe "Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich". Arkusz testowy Wrzesień 2015, Kwalifikacja E15
Test na Egzamin kwalifikacji zawodowych "Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych", kwalifikacja E4. Pytania z czerwca 2015
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych. Arkusz testowy Wresień 2014, Kwalifikacja E8
Test egzaminacyjny "Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych" Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja E8
Egzamin zawodowy "Technik weterynarii" - zbiór testów kwalifikacji zawodowych R9, R10, R11
Egzamin zawodowy "Technik administracji" - zbiór testów kwalifikacji zawodowych A68
REKLAMA
Test na Egzamin kwalifikacji zawodowych "Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układówpojazdów samochodowych", kwalifikacja M12. Pytania ze stycznia 2015
Test na Egzamin kwalifikacji zawodowych "Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie", kwalifikacja M43, Technik mechanizacji rolnictwa. Pytania ze stycznia 2019
Test kompetencji zawodowych. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych. Test wiedzy online z kompetencji zawodowych
Test kompetencji zawodowych dla technika weterynarii. Egzamin pisemny Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej, kwalifikacja R11, test z Września 2014
Test na Egzamin kwalifikacji zawodowych "Prowadzenie produkcji rolniczej", kwalifikacja R3. Pytania ze stycznia 2015
Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt. Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja R9
Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami. Test egzaminacyjny "Organizacja usług gastronomicznych" Arkusz testowy Styczeń 2019, Kwalifikacja T10
Test egzaminacyjny "Organizacja żywienia i usług gastronomicznych". Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja T15
Test egzaminacyjny "Sporządzanie potraw i napojów". Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja T6
Test egzaminacyjny "Świadczenie usług w zakresie masażu". Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja Z1
REKLAMA
Test do egzaminu zawodowego. Test egzaminacyjny "Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka". Arkusz testowy Czerwiec 2015, Kwalifikacja Z11
Test do egzaminu zawodowego. Test egzaminacyjny "Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka". Arkusz testowy Styczeń 2015, Kwalifikacja Z11
Test do egzaminu zawodowego. Test egzaminacyjny "Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka". Arkusz testowy Styczeń 2016, Kwalifikacja Z11
Test do egzaminu zawodowego. Test egzaminacyjny "Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka". Arkusz testowy Styczeń 2019, Kwalifikacja Z11
Test egzaminacyjny "Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi." Arkusz testowy Czerwiec 2014, Kwalifikacja Z19
Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami. Test egzaminacyjny " Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi". Arkusz testowy Styczeń 2014, Kwalifikacja Z19
Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami. Test egzaminacyjny " Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi". Arkusz testowy Styczeń 2015, Kwalifikacja Z19
Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami. Test egzaminacyjny " Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi". Arkusz testowy Styczeń 2019, Kwalifikacja Z19
Test egzaminacyjny " Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi". Arkusz testowy Czerwiec 2014, Kwalifikacja Z19
Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami. Test egzaminacyjny " Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi". Arkusz testowy Czerwiec 2018, Kwalifikacja Z19
REKLAMA
Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami. Test egzaminacyjny " Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi". Arkusz testowy Styczeń 2017, Kwalifikacja Z19 Test wiedzy online z kompetencji zawodowych.
Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami. Test egzaminacyjny " Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi". Arkusz testowy Styczeń 2018, Kwalifikacja Z19
Test egzaminacyjny "Zarządzanie działaniami ratowniczymi". Arkusz testowy Wrzesień 2015, Kwalifikacja Z23