Egzaminy zawodowe - testy

Zbiór testów pisemnych z egzaminów zawodowych. Testy kompetencji zawodowych dostępne w jednym miejscu.

REKLAMA
Test egzaminacyjny "Wykonywanie zabiegów fryzjerskich". Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja A.19
#fryzjer #a19 #testkompetencjizawodowych
Test kompetencji zawodowych. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.
#a64 #testkompetencjizawodowych
Test do egzaminu zawodowego. Test egzaminacyjny "Wykonywanie usług krawieckich". Arkusz testowy Czerwiec 2017, Kwalifikacja A12
#zszkrawiec #krawiec #testkompetencjizawodowych #a12
Prowadzenie działalności handlowej. Arkusz testowy Styczeń 2018, Kwalifikacja A22
#handlowiec #a22 #testkompetencjizawodowych
Test do egzaminu zawodowego fototechnik. Test egzaminacyjny "Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych". Kwalifikacja A25
#a25 #tcpg #fototechnik #testkompetencjizawodowych
Test do egzaminu zawodowego fototechnik. Test egzaminacyjny "Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych". Kwalifikacja A25
#a25 #tcpg #fototechnik #testkompetencjizawodowych
Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami. Test egzaminacyjny "Organizacja i prowadzenie kampani reklamowej". Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja A27
#technikreklamy #a27 #testkompetencjizawodowych
Test na Egzamin kwalifikacji zawodowych "Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji wjednostkach organizacyjnych", kwalifikacja A32, Technik logistyk. Pytania ze stycznia 2019
#a32 #techniklogistyk #logistyk #testkompetencjizawodowych
Test egzaminacyjny "Obsługa klienta w jednostkach administracji". Arkusz testowy WRZESIEŃ 2014, Kwalifikacja A68
#a68 #testkompetencjizawodowych #technikadministracji
Test egzaminacyjny "Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów". Arkusz testowy Styczeń 2016, Kwalifikacja B34
#b34 #technikgeodeta #testkompetencjizawodowych
Test na Egzamin kwalifikacji zawodowych "Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych", kwalifikacja B9. Pytania ze stycznia 2016
#b9 #technikurzadzensanitarnych #testkompetencjizawodowych
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń. Arkusz testowy Czerwiec 2016, Kwalifikacja E12
#e12 #technikinformatyk #testkompetencjizawodowych
Test egzaminacyjny Technik teleinformatyk. Arkusz testowy Styczeń 2015, Kwalifikacja E12+E13+E14
#e12+e13+e14 #e12 #e13 #e14 #testkompetencjizawodowych
Test egzaminacyjny potwierdzający kwalifikacje zawodowe "Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami". Arkusz testowy Wrzesień 2015, Kwalifikacja E13
#testkompetencjizawodowych #e13 #technikinformatyk
Test egzaminacyjny potwierdzający kwalifikacje zawodowe "Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich". Arkusz testowy Wrzesień 2015, Kwalifikacja E15
#e15 #technikteleinformatyk #testkompetencjizawodowych
Test na Egzamin kwalifikacji zawodowych "Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych", kwalifikacja E4. Pytania z czerwca 2015
#e4 #mechatronik #testkompetencjizawodowych
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych. Arkusz testowy Wresień 2014, Kwalifikacja E8
#e8 #elektryk #testkompetencjizawodowych
Test egzaminacyjny "Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych" Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja E8
#technikelektryk #e8 #testkompetencjizawodowych
Egzamin zawodowy "Technik weterynarii" - zbiór testów kwalifikacji zawodowych R9, R10, R11
#r9 #r10 #r11 #technikweterynarii #testkompetencjizawodowych
Egzamin zawodowy "Technik administracji" - zbiór testów kwalifikacji zawodowych A68
#egzaminzawodowy #testkompetencjizawodowych #a68
Test na Egzamin kwalifikacji zawodowych "Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układówpojazdów samochodowych", kwalifikacja M12. Pytania ze stycznia 2015
#m12 #elektromechanik #elektromechanikpojazdowsamochodowych #testkompetencjizawodowych
Test na Egzamin kwalifikacji zawodowych "Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie", kwalifikacja M43, Technik mechanizacji rolnictwa. Pytania ze stycznia 2019
#m43 #technikmechanizacjirolnictwa #testkompetencjizawodowych
Test kompetencji zawodowych. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych. Test wiedzy online z kompetencji zawodowych
#r10 #technikweterynarii #testkompetencjizawodowych
Test kompetencji zawodowych dla technika weterynarii. Egzamin pisemny Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej, kwalifikacja R11, test z Września 2014
#r11 #technikweterynarii #testkompetencjizawodowych
Test na Egzamin kwalifikacji zawodowych "Prowadzenie produkcji rolniczej", kwalifikacja R3. Pytania ze stycznia 2015
#r3 #rolnik #technikrolnik #testkompetencjizawodowych
Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt. Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja R9
#technikweterynarii #testkompetencjizawodowych #r9
Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami. Test egzaminacyjny "Organizacja usług gastronomicznych" Arkusz testowy Styczeń 2019, Kwalifikacja T10
#t10 #kelner #testkompetencjizawodowych
Test egzaminacyjny "Organizacja żywienia i usług gastronomicznych". Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja T15
#t15 #testkompetencjizawodowych #technikzywienia
Test egzaminacyjny "Sporządzanie potraw i napojów". Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja T6
#t6 #technikzywienia #testkompetencjizawodowych
Test egzaminacyjny "Świadczenie usług w zakresie masażu". Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja Z1
#z1 #technikmasazysta #testkompetencjizawodowych
Test do egzaminu zawodowego. Test egzaminacyjny "Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka". Arkusz testowy Czerwiec 2015, Kwalifikacja Z11
#z11 #opiekunkadziecieca #testkompetencjizawodowych
Test do egzaminu zawodowego. Test egzaminacyjny "Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka". Arkusz testowy Styczeń 2015, Kwalifikacja Z11
#z11 #opiekunkadziecieca #testkompetencjizawodowych
Test do egzaminu zawodowego. Test egzaminacyjny "Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka". Arkusz testowy Styczeń 2016, Kwalifikacja Z11
#z11 #opiekunkadziecieca #testkompetencjizawodowych
Test do egzaminu zawodowego. Test egzaminacyjny "Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka". Arkusz testowy Styczeń 2019, Kwalifikacja Z11
#z11 #opiekunkadziecieca #testkompetencjizawodowych
Test egzaminacyjny "Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi." Arkusz testowy Czerwiec 2014, Kwalifikacja Z19
#z19 #testkompetencjizawodowych #technikfarmaceutyczny
Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami. Test egzaminacyjny " Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi". Arkusz testowy Styczeń 2014, Kwalifikacja Z19
#z19 #technikfarmacji #testkompetencjizawodowych
Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami. Test egzaminacyjny " Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi". Arkusz testowy Styczeń 2015, Kwalifikacja Z19
#z19 #technikfarmacji #testkompetencjizawodowych
Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami. Test egzaminacyjny " Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi". Arkusz testowy Styczeń 2019, Kwalifikacja Z19
#z19 #technikfarmacji #testkompetencjizawodowych
Test egzaminacyjny " Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi". Arkusz testowy Czerwiec 2014, Kwalifikacja Z19
#technikfarmaceutyczny #technikfarmacji #z19 #testkompetencjizawodowych
Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami. Test egzaminacyjny " Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi". Arkusz testowy Czerwiec 2018, Kwalifikacja Z19
#z19 #technikfarmacji #farmacja #testkompetencjizawodowych
Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami. Test egzaminacyjny " Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi". Arkusz testowy Styczeń 2017, Kwalifikacja Z19 Test wiedzy online z kompetencji zawodowych.
#z19 #technikfarmacji #farmacja #testkompetencjizawodowych
Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami. Test egzaminacyjny " Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi". Arkusz testowy Styczeń 2018, Kwalifikacja Z19
#technikfarmaceutyczny #technikfarmacji #z19 #testkompetencjizawodowych
Test egzaminacyjny "Zarządzanie działaniami ratowniczymi". Arkusz testowy Wrzesień 2015, Kwalifikacja Z23
#technikpozarnictwa #z23 #testkompetencjizawodowych