A22: Prowadzenie działalności handlowej, test kwalifikacji zawodowej.

Prowadzenie działalności handlowej. Arkusz testowy Styczeń 2018, Kwalifikacja A22 Test wiedzy online z kompetencji zawodowych.

Zawodowe. Test składa się z 40 pytań.

REKLAMA

Sprawdź proponowane testy powiązane z "A22: Prowadzenie działalności handlowej".

Pytania zawarte w teście