A22: Prowadzenie działalności handlowej, test kwalifikacji zawodowej.

Prowadzenie działalności handlowej. Arkusz testowy Styczeń 2018, Kwalifikacja A22 Test wiedzy online z kompetencji zawodowych.

Zawodowe. Test składa się z 40 pytań.

REKLAMA

Pytania zawarte w teście

Materiały powiązane z testem: A22: Prowadzenie działalności handlowej