Test wiedzy

A32: Logistyk, Styczeń 2019

Test na Egzamin kwalifikacji zawodowych "Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji wjednostkach organizacyjnych", kwalifikacja A32, Technik logistyk. Pytania ze stycznia 2019
Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 3809 razy