Z19: Technik farmacji, egzamin Czerwiec 2014, test kwalifikacji zawodowej.

Test egzaminacyjny " Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi". Arkusz testowy Czerwiec 2014, Kwalifikacja Z19 Test wiedzy online z kompetencji zawodowych.

Zawodowe. Test składa się z 40 pytań.