Z19: Technik farmacji, egzamin Czerwiec 2014, test kwalifikacji zawodowej.

Test egzaminacyjny " Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi". Arkusz testowy Czerwiec 2014, Kwalifikacja Z19 Test wiedzy online z kompetencji zawodowych. Test składa się z 40 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Z19: Technik farmacji, egzamin Czerwiec 2014"

1) Które z poniższych leków to inhibitory konwertazy angiotensynowej?
2) Do oznaczania wilgotności surowca roślinnego, oprócz wagi i suszarki, potrzebne są także
3) Lanolina stosowana jest w recepturze czopków jako
4) Jeżeli zmieszano ze sobą 1 L roztworu odczynnika o stężeniu 0,5 mol/L z 9 L wody, to stężenie otrzymanego roztworu wynosi:
5) Próbki archiwalne środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych wytwórca przechowuje przez okres
6) Do celów kontrolnych recepty przechowuje się w aptece przez okres:
7) Wycofanie z obrotu określonej partii produktu leczniczego skutkuje dla apteki koniecznością
8) Wiskozymetr służy do pomiaru
9) Z ropy naftowej otrzymuje się
10) Wyznaczone w Farmakopei Polskiej dawki maksymalne są określone dla statystycznego pacjenta, którym jest
11) Ile gramów syropu Tussipect należy użyć do sporządzenia leku według recepty?
12) Sporządzając lek według recepty, należy rozpuścić efedryny chlorowodorek
13) Aby zapobiec wydzieleniu się balsamu peruwiańskiego z podłoża czopkowego na bazie oleju kakaowego, należy balsam peruwiański
14) Obecność wiązań wielokrotnych w cząsteczce substancji leczniczej potwierdza wysoka wartość liczby
15) Dawka jednorazowa fenobarbitalu sodowego według recepty wynosi
16) Nici chirurgiczne resorbowalne wykonywane są
17) Zmieszanie ze sobą roztworów fenobarbitalu sodowego i papaweryny chlorowodorku skutkuje wytrąceniem osadu, gdyż substancją trudno rozpuszczalną w wodzie jest
18) Na wynik badania zawartości substancji czynnej w proszkach dzielonych nie wpływa prawidłowy przebieg
19) Do kapsułek skrobiowych nie należy rozsypywać proszków zawierających substancje
20) Uzupełnienie zawartości kolby miarowej zbyt dużą ilością rozpuszczalnika będzie podczas pomiaru źródłem błędu
21) U kobiety w drugim trymestrze ciąży jako lek przeciwbólowy można doraźnie zastosować
22) Chlorpromazyna może wywoływać
23) Ciecze niemieszające się ze sobą są składnikiem występującym zawsze
24) Zgodnie z obowiązującymi w 2014 roku przepisami, na jednej recepcie lekarz może przepisać maksymalnie
25) Karbamazepina wykazuje działanie
26) Które z poniższych zjawisk związane jest wyłącznie z częstością przyjmowania leku?
27) Synergizm addycyjny można zaobserwować po jednoczesnym podaniu
28) Surowcem wyjściowym do otrzymania Belladonnae folii tinctura normata jest
29) Które surowce farmaceutyczne otrzymuje się z roślin?
30) Za pomocą polarymetru można
31) Podawanie alkoholu etylowego pacjentowi, który uległ zatruciu alkoholem metylowym, to przykład zastosowania
32) Taksa laborum. składająca się na cenę leku recepturowego, oznacza
33) Stężenie procentowe mocznika w maści sporządzonej na podstawie recepty wynosi
34) Odsetek dawki substancji czynnej, który uległ uwolnieniu z postaci leku, to
35) W maściach o podłożu hydrofilowym jako substancję konserwującą stosuje się
36) Na podstawie odpowiednich dokumentów dotyczących pacjenta, osoba wydająca lek może na rewersie recepty samodzielnie wpisać
37) Termin realizacji recepty na nieopioidowe środki przeciwbólowe wynosi
38) Numer serii na opakowaniu produktu leczniczego
39) ADEPS LANAE to synonim
40) Do postaci leków określanych jako PRAEPARATIONES BUCCALES należą