Test kwalifikacji zawodowej

E15: Technik Teleinformatyk

Test egzaminacyjny potwierdzający kwalifikacje zawodowe "Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich". Arkusz testowy Wrzesień 2015, Kwalifikacja E15
Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 2464 razy