Z19: Technik farmacji, egzamin Styczeń 2018, test kwalifikacji zawodowej.

Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami. Test egzaminacyjny " Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi". Arkusz testowy Styczeń 2018, Kwalifikacja Z19 Test wiedzy online z kompetencji zawodowych. Test składa się z 40 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Z19: Technik farmacji, egzamin Styczeń 2018"

1) Który zestaw utensyliów aptecznych jest potrzebny do sporządzenia leku według zamieszczonej recepty?
2) Puder płynny to
3) Ataksja to
4) Fenoloftaleina stosowana jako wskaźnik alkacymetryczny w roztworze kwaśnym jest
5) Oblicz na podstawie składu Sal Erlenmayeri ilość bromku amonu, którą należy odważyć do sporządzenia leku według podanej recepty
6) Do sporządzenia Menthaepiperitae aąuae, jako substancji pomocniczej, należy użyć
7) Białka osocza wiążące leki to
8) Allopurinol zapobiega
9) Wydając lek recepturowy w postaci mieszanki, należy poinformować pacjenta, że leku nie należy stosować po upływie
10) Walsartan jest
11) Liczba wodna jest to ilość:
12) Ile wynosi maksymalna dawka jednorazowa metamizolu sodu podana drogą doustną dla dziecka o masie ciała 36 kg?
13) Który ze składników leku recepturowego pełni rolę środka konserwującego?
14) W leczeniu nadczynności tarczycy stosuje się
15) Które urządzenie służy do pomiaru skręcalności właściwej substancji aktywnych optycznie?
16) W celu przygotowania 20,0 g płynu Lugola zgodnie z zamieszczonym fragmentem FP X należy
17) Diosmina należy do grupy
18) Sertralina należy do grupy leków o działaniu
19) W aptece upłynął termin ważności dla danego leku. W związku z tym przeterminowany lek należy:
20) Mechanizm działania chemioterapeutyków z grupy fluorochinolonów polega na hamowaniu:
21) Sporządzania w warunkach aseptycznych nie wymagają
22) W sterylizatorze powietrznym czynnikiem niszczącym drobnoustroje jest
23) Do opakowania leku sporządzonego według podanej recepty należy dołączyć
24) Do odkażania rąk w recepturze aseptycznej stosowany jest roztwór
25) Która grupa zawiera wyłącznie preparaty galenowe?
26) Oblicz dawkę jednorazową efedryny chlorowodorku w przepisanym leku recepturowym, zakładając, że masa jednej łyżki leku wynosi 16,0 g
27) Symbol DN wpisany w polu recepty Uprawnienia dodatkowe oznacza
28) Oblicz ilość tabletek Furosemidum 40 mg, która zawiera 0,22 g furosemidu
29) Podczas sporządzania leku zgodnie z podaną receptą występuje niezgodność
30) Łacińskie określenie oznaczające zawiesinę zapisywane jest na recepcie w formie skrótu
31) Efekt obserwowany przy jednoczesnym podaniu paracetamolu i tramadolu to
32) Niesteroidowych leków przeciwzapalnych nie należy stosować łącznie
33) Wykaz substancji należących do grupy II-P znajduje się
34) Technik farmaceutyczny zgodnie z przepisami nie może sporządzić
35) Oblicz stężenie bizmutu galusanu zasadowego w leku sporządzonym według podanej recepty
36) Nazwa łacińska flos oznacza
37) Objawy miopatii (uszkodzenia mięśni szkieletowych) to możliwe działanie niepożądane
38) Oblicz ilość nystatyny potrzebną do sporządzenia leku według zamieszczonej recepty, jeżeli Nystatinum 1,0 g = 2 000 000 j.m.
39) W celu sporządzenia leku zgodnie z podaną receptą należy najpierw w moździerzu rozetrzeć
40) Zioła otrzymane przez zmieszanie określonych ilości odpowiednio rozdrobnionych substancji roślinnych zgodnie z zamieszczonym przepisem farmakopealnym działają