B34: Technik geodeta test

B34: Technik geodeta, test kwalifikacji zawodowej.

Test egzaminacyjny "Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów". Arkusz testowy Styczeń 2016, Kwalifikacja B34

40 pytań Zawodowe supergeek