Test kwalifikacji zawodowej

B34: Technik geodeta

Test egzaminacyjny "Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów". Arkusz testowy Styczeń 2016, Kwalifikacja B34
Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 2780 razy