A.65: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych, test kwalifikacji zawodowej.

Test kompetencji zawodowych. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych. Test wiedzy online z kompetencji zawodowych.

Zawodowe. Test składa się z 40 pytań.

REKLAMA

Pytania zawarte w teście

Materiały powiązane z testem: A.65: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych