Testy historyczne: daty

Testy zawierające pytania o daty historyczne.

REKLAMA
Pytania dotyczą Polski w dwudziestoleciu międzywojennym - test, daty
Zestaw zawiera pytania o daty bitew średniowiecza w których walczyli Polacy. Wpisuj sam rok. Miłej zabawy :))
Test sprawdzający znajomośc dat bitew z okresu powstania listopadowego.
Test zawiera pytania dotyczące Polski za panowania Bolesława Chrobrego
Test zawiera pytania dotyczące historii dalekiego wschodu z okresu początków nowożytności.
Test zawiera pytania z dat z historii polski. Część 1 testu.
Test zawiera pytania z dat z historii polski. Część 2 testu.
Test zawiera pytania z dat z historii polski. Część 3 testu.
Test zawiera pytania z dat z historii polski. Część 4 testu.
Pytania w teście dotyczą najważniejszych wydarzeń w XVI i XVII wieku.
REKLAMA
Test zawiera pytania z okresu Polski porozbiorowej
Pytania dotyczą historii w okresie międzywojennym.
Pytania w teście dotyczą najważniejszych wydarzeń w historii Polski porozbiorowej aż do wybuchu I Wojny Światowej.
Pytania w teście dotyczą dat związanych z odkryciami geograficznymi oraz reformacją i kontrreformacją w kościele.
Pytania w teście z zakresu I Wojny Światowej i odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku.
Test zawiera pytania z historii okresu oświecenia. Daty związane z renesansem.
Test zawiera pytania dotyczące polskich powstań narodowych. Sprawdź swoją znajomość dat!
Test zawiera pytania o daty z okresu średniowiecza. Część 1 testu.
Test zawiera pytania o daty z okresu średniowiecza. Część 2 testu.
Test zawiera pytania o daty z okresu średniowiecza. Część 3 testu.
REKLAMA
Test z zakresu dat unii Polsko-Litewskiej. Pytania dotyczą również przywilejów szlacheckich.
Test zawiera pytania z dat panowania władców Polski.
Pytania w teście dotyczą dat w historii Polski związanych z wojnami.
Test zawiera pytania dotyczące wędrówki ludów i najazdów na Europę. Pytania o upadek Cesarstwa Rzymskiego.
Najważniejsze daty do egzaminu gimnazjalnego
Ważne daty w historii świata i Polski.
W teście znajdziesz pytania o pojęcia i daty związane z okresem starożytności. Test dotyczy starożytnego Egiptu i starożytnej Grecji w tym Sparty.
Test z dat panowania Piastów. Daty należy wpisywać :Np. Włodzimierz xxx 1789-1792
Daty- historia polski.
Test z dat obejmujący wspomniany powyżej zakres. Przy udzielaniu odpowiedzi należy podać jedynie rok wydarzenia w postaci czterech cyfr, np.: 1234, z wyjątkiem pojęć, po których widnieje wpis (XX.XX.XXXX), gdzie należy wpisać datę dzienną, bądź (XX.XX.-XX.XX.XXXX), a więc datę szczegółową, np.: 03.11.-06.12.1765
REKLAMA
Test z dat obejmujący okres od wielkich odkryć geograficznych do końca epoki napoleońskiej.
Daty. Dokumenty Rady Europy.
Dopisz (słownie) daty do podanych (bez akcentów!).
Test dotyczy wydarzeń z okresu panowania dynastii Jagiellonów.
Test z dat ważnych wydarzeń w okresie panowania dynastii Jagiellonów w Polsce.
Test zawiera pytania z historii Polski pomocne przy przygotowaniu do matury. Sprawdź swoją znajomość dat, wydarzeń i pojęć z okresu średniowiecza
Pytania w teście dotyczą dat.
Historia Polski - Ludwik Andegaweński, Jadwiga Andegaweńska, Władysław Jagiełło, Władysław Warneńczyk
Najważniejsze daty od czasów panowania królów elekcyjnych do ostatniego rozbioru Polski
Test zawiera pytania o historię Polski za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego
REKLAMA
Najważniejsze daty od czasów panowania Mieszka I do śmierci króla Zygmunta II Augusta.
Wybrane przeze mnie najważniesze daty z historii powszechnej
Wybrane przeze mnie najważniesze daty z historii powszechnej
Test z dat Historii Stosunków Międzynarodowych
Pytania z historii Śląska cz. I. Wystarczy wpisać datę roczną. Pytania układane były zgodnie z podręcznikiem do Historii Śląska, wydanie II, Wrocław 2007. Część dotyczącą średniowiecza napisał prof. dr hab. Rościsław Żerelik.
Prehistoria - Unia w Krewie, daty
Test z wiedzy o II Rzeczpospolitej Polskiej
Test zawiera pytania o daty z okresu rządu dynastii Jagiellonów.
test jednokrotnego wyboru. najlepszy dla tych, którym idzie ciężko przyswajanie dat ;D powodzenia :)
Kalendarium życia J.Kochanowskiego
REKLAMA
Test wymagający znajomości dat panowania POLSKICH królów Z DYNASTII JAGIELLONÓW + KRÓLÓW ELEKCYJNYCH. W każdej odpowiedzi należy podać dwie daty oddzielając je jedynie myślnikiem, żadnych spacji, np.: Król XYZ: 1234-1456.
Test sprawdzający wiedzę na temat okresu, w którym tworzyło się państwo PRL
test z zakresu lat 1944-1989 myślę, że niezbyt trudny
Test zawiera pytania dotyczące Polski pod panowaniem Mieszka I
test zawiera pytania o daty z okresu panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Historia pierwszych Piastów.
Test składa się z pytań o najważniejsze daty w historii od starożytności do XVI wieku.
Test zawiera pytania z dat najważniejszych wydarzeń w historii Polski.
Pytania testowe dotyczą najważniejszych dat w historii Polski. Część III testu.
Test zawiera pytania o daty z okresu międzywojennego.
Test ze znajomości najważniejszych dat XX wieku w Polsce i na Świecie
REKLAMA
Pierwsze państwa słowiańskie - najważniejsze daty, informacje. Polska osobno!
Jest to sprawdzian z dat , z zakresu początków średniowiecza . Książka "śladami przeszłości" klasa 1 gimnazjum.
Wpisujcie rok wydarzenia przedstawionego w pytaniu.
Wpisujcie tylko rok, dziennym datom z tamtych czasów nie zawsze można ufać ;)
Test ze znajomości dat z historii XV i XVI wieku.
Sprawdź swoją wiedzę historyczną z zakresu znajomości dat okresu Reformacji i Kontrreformacji Kościoła Katolickiego
test, który umożliwi sprawdzenie swojej wiedzy na temat epoki romantyzmy w Polsce i Europie.
Przydatny do liceum, gimnazjum i na maturę!
50 najważniejszych dat z historii Polski
Pytania w teście dotyczą dat związanych ze starożytną Grecją i starożytnym Rzymem.
REKLAMA
Odp. wpisujemy liczbowo, bez oznaczania ery (bez p.n.e.), bo w tym zestawie wszystkie są p.n.e.
Część pierwsza dat związanych z historią Rzymu na podstawie książki "Starożytny Rzym" M.Jaczynowska, M. Pawlak.
Najważniejsze daty z gimnazjum
W teście tym zawarte są najważniejsze daty począwszy od chrztu Mieszka I a skończywszy na śmierci Władysława Łokietka. Oraz daty panowania władców w Polsce.
Daty, które musisz znac do matury.
Sprzawdź swoją wiedzę z historii Polski. Pytania z dat z okresu od pierwszych Piastów do rozbiorów Polski.
podawanie daty
Podaj datę opisanych wydarzeń.
Pytania w teście dotyczą historii wojny krymskiej.