Przeglądaj

Testy historyczne: daty

Testy zawierające pytania o daty historyczne.
24 pytań | Autor: memorianka | Rozwiązywany 1197 razy
podawanie daty
22 pytań | Autor: nati133 | Rozwiązywany 29962 razy
Pytania dotyczą Polski w dwudziestoleciu międzywojennym - test, daty
23 pytań | Autor: Piastówna | Rozwiązywany 2912 razy
Wpisujcie tylko rok, dziennym datom z tamtych czasów nie zawsze można ufać ;)
12 pytań | Autor: turkish_girl | Rozwiązywany 2062 razy
Dopisz (słownie) daty do podanych (bez akcentów!).
32 pytań | Autor: Memorizer.pl | Rozwiązywany 5149 razy
Zestaw zawiera pytania o daty bitew średniowiecza w których walczyli Polacy. Wpisuj sam rok. Miłej zabawy :))
11 pytań | Autor: Jozekban | Rozwiązywany 1916 razy
Test sprawdzający znajomośc dat bitew z okresu powstania listopadowego.
16 pytań | Autor: KGB | Rozwiązywany 18801 razy
Test zawiera pytania dotyczące Polski za panowania Bolesława Chrobrego
7 pytań | Autor: bastillon | Rozwiązywany 1084 razy
Test zawiera pytania dotyczące historii dalekiego wschodu z okresu początków nowożytności.
40 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 3002 razy
Test zawiera pytania z dat z historii polski. Część 1 testu.
40 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 2311 razy
Test zawiera pytania z dat z historii polski. Część 2 testu.
40 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 2117 razy
Test zawiera pytania z dat z historii polski. Część 3 testu.
40 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 2029 razy
Test zawiera pytania z dat z historii polski. Część 4 testu.
33 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 2222 razy
Pytania w teście dotyczą najważniejszych wydarzeń w XVI i XVII wieku.
33 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 2523 razy
Test zawiera pytania z okresu Polski porozbiorowej
30 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 2214 razy
Pytania dotyczą historii w okresie międzywojennym.
29 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 2388 razy
Pytania w teście dotyczą najważniejszych wydarzeń w historii Polski porozbiorowej aż do wybuchu I Wojny Światowej.
20 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 2799 razy
Pytania w teście dotyczą dat związanych z odkryciami geograficznymi oraz reformacją i kontrreformacją w kościele.
15 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 2506 razy
Pytania w teście z zakresu I Wojny Światowej i odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku.
12 pytań | Autor: Labradorek1999 | Rozwiązywany 1322 razy
Test zawiera pytania z historii okresu oświecenia. Daty związane z renesansem.
29 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 2485 razy
Test zawiera pytania dotyczące polskich powstań narodowych. Sprawdź swoją znajomość dat!
42 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 2223 razy
Test zawiera pytania o daty z okresu średniowiecza. Część 1 testu.
41 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 2249 razy
Test zawiera pytania o daty z okresu średniowiecza. Część 2 testu.
21 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 1418 razy
Test zawiera pytania o daty z okresu średniowiecza. Część 3 testu.
20 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 2294 razy
Test z zakresu dat unii Polsko-Litewskiej. Pytania dotyczą również przywilejów szlacheckich.
42 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 3757 razy
Test zawiera pytania z dat panowania władców Polski.
38 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 2403 razy
Pytania w teście dotyczą dat w historii Polski związanych z wojnami.
18 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 1463 razy
Test zawiera pytania dotyczące wędrówki ludów i najazdów na Europę. Pytania o upadek Cesarstwa Rzymskiego.
50 pytań | Autor: xRaspberryxdx | Rozwiązywany 2866 razy
Najważniejsze daty do egzaminu gimnazjalnego
51 pytań | Autor: KonradGrant | Rozwiązywany 3163 razy
Ważne daty w historii świata i Polski.
33 pytań | Autor: Steryard | Rozwiązywany 2356 razy
W teście znajdziesz pytania o pojęcia i daty związane z okresem starożytności. Test dotyczy starożytnego Egiptu i starożytnej Grecji w tym Sparty.
10 pytań | Autor: michał pacanek | Rozwiązywany 1493 razy
Test z dat panowania Piastów. Daty należy wpisywać :Np. Włodzimierz xxx 1789-1792
6 pytań | Autor: alpaca_princess | Rozwiązywany 972 razy
Daty- historia polski.
202 pytań | Autor: Kasienia | Rozwiązywany 12564 razy
Test z dat obejmujący wspomniany powyżej zakres. Przy udzielaniu odpowiedzi należy podać jedynie rok wydarzenia w postaci czterech cyfr, np.: 1234, z wyjątkiem pojęć, po których widnieje wpis (XX.XX.XXXX), gdzie należy wpisać datę dzienną, bądź (XX.XX.-XX.XX.XXXX), a więc datę szczegółową, np.: 03.11.-06.12.1765
240 pytań | Autor: Kasienia | Rozwiązywany 7451 razy
Test z dat obejmujący okres od wielkich odkryć geograficznych do końca epoki napoleońskiej.
13 pytań | Autor: Aleksyz20 | Rozwiązywany 1639 razy
Daty. Dokumenty Rady Europy.
24 pytań | Autor: bday | Rozwiązywany 5423 razy
Test dotyczy wydarzeń z okresu panowania dynastii Jagiellonów.
39 pytań | Autor: Steryard | Rozwiązywany 3140 razy
Test z dat ważnych wydarzeń w okresie panowania dynastii Jagiellonów w Polsce.
53 pytań | Autor: Steryard | Rozwiązywany 4471 razy
Test zawiera pytania z historii Polski pomocne przy przygotowaniu do matury. Sprawdź swoją znajomość dat, wydarzeń i pojęć z okresu średniowiecza
17 pytań | Autor: ortth | Rozwiązywany 1522 razy
Pytania w teście dotyczą dat.
49 pytań | Autor: leniwiec | Rozwiązywany 3739 razy
Historia Polski - Ludwik Andegaweński, Jadwiga Andegaweńska, Władysław Jagiełło, Władysław Warneńczyk
57 pytań | Autor: koziO13 | Rozwiązywany 2356 razy
Najważniejsze daty od czasów panowania królów elekcyjnych do ostatniego rozbioru Polski
48 pytań | Autor: leniwiec | Rozwiązywany 3023 razy
Test zawiera pytania o historię Polski za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego
65 pytań | Autor: koziO13 | Rozwiązywany 2861 razy
Najważniejsze daty od czasów panowania Mieszka I do śmierci króla Zygmunta II Augusta.
0 pytań | Autor: vontecki | Rozwiązywany 1091 razy
Wybrane przeze mnie najważniesze daty z historii powszechnej
105 pytań | Autor: vontecki | Rozwiązywany 3670 razy
Wybrane przeze mnie najważniesze daty z historii powszechnej
23 pytań | Autor: xSCF | Rozwiązywany 1556 razy
Test z dat Historii Stosunków Międzynarodowych
26 pytań | Autor: Czesław | Rozwiązywany 1732 razy
Pytania z historii Śląska cz. I. Wystarczy wpisać datę roczną. Pytania układane były zgodnie z podręcznikiem do Historii Śląska, wydanie II, Wrocław 2007. Część dotyczącą średniowiecza napisał prof. dr hab. Rościsław Żerelik.
151 pytań | Autor: Kasienia | Rozwiązywany 3729 razy
Prehistoria - Unia w Krewie, daty
32 pytań | Autor: gosiaczekkk166 | Rozwiązywany 5509 razy
Test z wiedzy o II Rzeczpospolitej Polskiej
20 pytań | Autor: bday | Rozwiązywany 2364 razy
Test zawiera pytania o daty z okresu rządu dynastii Jagiellonów.
31 pytań | Autor: anette | Rozwiązywany 3213 razy
test jednokrotnego wyboru. najlepszy dla tych, którym idzie ciężko przyswajanie dat ;D powodzenia :)
2 pytań | Autor: MisiekPL | Rozwiązywany 1787 razy
Kalendarium życia J.Kochanowskiego
20 pytań | Autor: Kasienia | Rozwiązywany 1012 razy
Test wymagający znajomości dat panowania POLSKICH królów Z DYNASTII JAGIELLONÓW + KRÓLÓW ELEKCYJNYCH. W każdej odpowiedzi należy podać dwie daty oddzielając je jedynie myślnikiem, żadnych spacji, np.: Król XYZ: 1234-1456.
21 pytań | Autor: Lusinka1992 | Rozwiązywany 5365 razy
Test sprawdzający wiedzę na temat okresu, w którym tworzyło się państwo PRL
20 pytań | Autor: 878i | Rozwiązywany 5179 razy
test z zakresu lat 1944-1989 myślę, że niezbyt trudny
8 pytań | Autor: krystian_02 | Rozwiązywany 7747 razy
Test zawiera pytania dotyczące Polski pod panowaniem Mieszka I
31 pytań | Autor: natirrr | Rozwiązywany 15388 razy
test zawiera pytania o daty z okresu panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Historia pierwszych Piastów.
50 pytań | Autor: kropsko | Rozwiązywany 3644 razy
Test składa się z pytań o najważniejsze daty w historii od starożytności do XVI wieku.
41 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 2071 razy
Test zawiera pytania z dat najważniejszych wydarzeń w historii Polski.
45 pytań | Autor: agata238 | Rozwiązywany 2063 razy
Pytania testowe dotyczą najważniejszych dat w historii Polski. Część III testu.
22 pytań | Autor: Sauron | Rozwiązywany 2132 razy
Test zawiera pytania o daty z okresu międzywojennego.
25 pytań | Autor: dvr111 | Rozwiązywany 2086 razy
Test ze znajomości najważniejszych dat XX wieku w Polsce i na Świecie
27 pytań | Autor: Anula | Rozwiązywany 2471 razy
35 pytań | Autor: MemorizerPL | Rozwiązywany 3784 razy
Pierwsze państwa słowiańskie - najważniejsze daty, informacje. Polska osobno!
25 pytań | Autor: unpossible | Rozwiązywany 18647 razy
Jest to sprawdzian z dat , z zakresu początków średniowiecza . Książka "śladami przeszłości" klasa 1 gimnazjum.
15 pytań | Autor: Piastówna | Rozwiązywany 4180 razy
Wpisujcie rok wydarzenia przedstawionego w pytaniu.
30 pytań | Autor: Anula | Rozwiązywany 2639 razy
Test ze znajomości dat z historii XV i XVI wieku.
13 pytań | Autor: dvr111 | Rozwiązywany 5891 razy
Sprawdź swoją wiedzę historyczną z zakresu znajomości dat okresu Reformacji i Kontrreformacji Kościoła Katolickiego
25 pytań | Autor: Koshered | Rozwiązywany 3449 razy
test, który umożliwi sprawdzenie swojej wiedzy na temat epoki romantyzmy w Polsce i Europie.
Przydatny do liceum, gimnazjum i na maturę!
1 pytań | Autor: KuruttaNeko | Rozwiązywany 1201 razy
50 najważniejszych dat z historii Polski
28 pytań | Autor: Czasamimysle | Rozwiązywany 2411 razy
Pytania w teście dotyczą dat związanych ze starożytną Grecją i starożytnym Rzymem.
30 pytań | Autor: Lusinka1992 | Rozwiązywany 3037 razy
Odp. wpisujemy liczbowo, bez oznaczania ery (bez p.n.e.), bo w tym zestawie wszystkie są p.n.e.
Część pierwsza dat związanych z historią Rzymu na podstawie książki "Starożytny Rzym" M.Jaczynowska, M. Pawlak.
82 pytań | Autor: onyourkneesdog | Rozwiązywany 2092 razy
Najważniejsze daty z gimnazjum
14 pytań | Autor: inorigasai | Rozwiązywany 1730 razy
W teście tym zawarte są najważniejsze daty począwszy od chrztu Mieszka I a skończywszy na śmierci Władysława Łokietka. Oraz daty panowania władców w Polsce.
98 pytań | Autor: larysa | Rozwiązywany 3612 razy
Daty, które musisz znac do matury.
140 pytań | Autor: zdzich109 | Rozwiązywany 5324 razy
Daty, daty, daty !
31 pytań | Autor: 112klaudia344 | Rozwiązywany 5951 razy
Sprzawdź swoją wiedzę z historii Polski. Pytania z dat z okresu od pierwszych Piastów do rozbiorów Polski.
16 pytań | Autor: Anitt14 | Rozwiązywany 2091 razy
Podaj datę opisanych wydarzeń.
15 pytań | Autor: katri333 | Rozwiązywany 3062 razy
Pytania w teście dotyczą historii wojny krymskiej.
30 pytań | Autor: karolina09025 | Rozwiązywany 2546 razy
Daty dotyczące wydarzeń w Polsce w różnych okresach.

Szkoła podstawowa

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8

Powiązane tematy

Statystyki

Ilość testów: {{dataStorage.setData.setCount}}
Ilość pytań: {{dataStorage.setData.questionCount}}