Test wiedzy

Początki średniowiecza - daty

Jest to sprawdzian z dat , z zakresu początków średniowiecza . Książka "śladami przeszłości" klasa 1 gimnazjum.
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 19596 razy