Kalendarium integracji europejskiej, test online. WOS.

test jednokrotnego wyboru. najlepszy dla tych, którym idzie ciężko przyswajanie dat ;D powodzenia :) Test maturalny z WOSu.

WOS, Matura. Test składa się z 31 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Kalendarium integracji europejskiej".

powodzenia
WOS, Matura
41
#ue #uniaeuropejska
Obszerny test sprawdzający wiedzę z zakresu integracji UE (postacie, koncepcje, traktaty), oraz instytucji Unii Europejskiej.
WOS, Matura
36
#unia #europejska #ue #rada #europy #traktat #traktaty #wos #matura #integracja #maastricht #1992 #europejski #integracja #europejska #postacie

Pytania zawarte w teście