Dokumenty praw człowieka; daty., test z WOSu

Daty. Dokumenty Rady Europy. Test maturalny z WOSu. Test składa się z 13 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Dokumenty praw człowieka; daty."

1) Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. [Europejska Konwencja Praw Człowieka).
2) Europejska Karta Społeczna
3) Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu
4) Europejska konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych
5) Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny
6) Europejska konwencja o obywatelstwie
7) Karta Praw Podstawowych [UE]
8) 1950
9) 1961
10) 1987
11) 1995
12) 1997 (biologia i medycyna)
13) 1997 (obywatelstwo).