Dokumenty praw człowieka; daty., test online. WOS.

Daty. Dokumenty Rady Europy. Test maturalny z WOSu.

WOS, Matura. Test składa się z 13 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Dokumenty praw człowieka; daty.".

Daty i dokumenty.System ochrony praw człowieka ONZ.
WOS, Matura
18
#wos #prawa #czlowieka #wiedzaospoleczenstwie

Pytania zawarte w teście