20 lecie miedzywojenne, test z historii

Pytania dotyczą Polski w dwudziestoleciu międzywojennym - test, daty Test wiedzy online z historii. Test składa się z 21 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "20 lecie miedzywojenne"

1) Pierwszą stację Polskiego Radia otwarto w Warszawiew roku:
2) Ignacy Daszyński był:
3) Pierwszym miastem, które po I wojnie światowej odzyskało niepodległość jest:
4) Zamachu na Gabriela Narutowicza dokonał
5) Preprowadził bardzo istotną refolmę skarbu w 1924:
6) Wojna celna z Niemcami trwała w latach:
7) Awangarda Krakowska zrzeszona by.ła wokół pisma:
8) Przedstawicielami Polski na konferencji wersalskiej byli:
9) Bitwę pod Skoczowem (29 styczeń 1919)i Kieżmarkiem (8 grudzień 1919) rozegraliśmy z :
10) Pożyczka dillonowska wynosiła:
11) Dowódzcą Polski podczas uderzenia znad Wieprzą (16 VIII 1920) był
12) Podczas walk ulicznych z 12-14 maja 1926 (zamach majowy) zginęło:
13) Niestabilność rządów II RP w latach 1918-1926 objawiała się tym, że mięliśmy:
14) Nowela która ustanawiała w Polsce rządy autorytarne uchwalona była w ....................... 1926 roku (dzień i miesiąc):
15) podczas wyborów brzeskich Sanacja zdobyła;
16) Zamachu stanu w 1919 roku chciał dokonać:<br/&rt;
17) Ostatnim prezydentem 20 lecia międzywojennego był:
18) Dopasuj polityków do partii: Związek Ludowo-Narodowy
19) Dopasuj polityków do pratii: PPS
20) PSL"PIAST"
21) Władysław Grabski był premierem w latach:
22) Wincenty Witos był premierem w latach: