Najważniejsze wydarzenia okresu międzywojenego test

Najważniejsze wydarzenia okresu międzywojenego, test z historii

Test zawiera pytania o daty z okresu międzywojennego.

22 pytań Historia Sauron