Test wiedzy

Najważniejsze wydarzenia okresu międzywojenego

Test zawiera pytania o daty z okresu międzywojennego.
Ilość pytań: 22 Rozwiązywany: 2487 razy