Najważniejsze wydarzenia okresu międzywojenego, test z historii

Test zawiera pytania o daty z okresu międzywojennego. Test wiedzy online z historii. Test składa się z 22 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Najważniejsze wydarzenia okresu międzywojenego"

1) Podaj rok rozpadu Austro-Węgier.
2) Podaj datę utworzenia Ligi Narodów. (dd.mm.rrrr)
3) Proklamacja Republiki Weimarskiej, nowa konstytucja Niemiec. (dd.mm.rrrr)
4) Podaj rok powstania tzw. Małej Ententy
5) Układ w Rapallo. (dd.mm.rrrr)
6) Abdykacja Sułtana i koniec imperium tureckiego. (rok)
7) Okupacja zagłębia Ruhry przez wojska francusko-belgijskie. ( rok )
8) Układ w Lozannie kończący wojnę grecko-turecką. (dd.mm.rrrr)
9) Konferencja w Locarno. ( rok )
10) Czarny czwartek - krach na giełdzie nowojorskiej. (dd.mm.rrrr)
11) Hitler zostaje kanclerzem Niemiec. (dd.mm.rrrr)
12) Wystąpienie Niemiec i Japonii z Ligi Narodów. ( rok )
13) Wystąpienie Włoch z Ligi Narodów
14) Wkroczenie wojsk niemieckich do zdemilitaryzowanej Nadrenii. (dd.mm.rrrr)
15) Pucz gen. Franco - początek wojny domowej w Hiszpanii. (dd.mm.rrrr)
16) Agresja Japonii na Chiny w wojnie chińsko-japońskiej ( rok )
17) Wcielenie Austrii do Niemiec. (dd.mm.rrrr)
18) Konferencja w Monachium - zgoda państw zachodnich na rozbiór Czechosłowacji. (dd.mm.rrrr)
19) Zajęcie Czechosłowacji przez Niemcy. (dd.mm.rrrr)
20) Gwarancje francusko-angielskie dla Polski. (dd.mm.rrrr)
21) Pakt Ribbentrop-Mołotow. (dd.mm.rrrr)
22) Agresja Niemiec na Polskę, początek II wojny światowej. (dd.mm.rrrr)