Test, Historia: 1944-1948

Test sprawdzający wiedzę na temat okresu, w którym tworzyło się państwo PRL

Poziom: Ogólny

Rozpocznij test

Statystyki testu

Reklama

{{localization['shared']['socialLikeUs']}}

Pytania zawarte w teście