Test z historii

Daty - najważniejsze wydarzenia 1500 - 1789

Pytania w teście dotyczą najważniejszych wydarzeń w XVI i XVII wieku.
Ilość pytań: 33 Rozwiązywany: 2005 razy