Test wiedzy

Historia Polski 966-1572

Najważniejsze daty od czasów panowania Mieszka I do śmierci króla Zygmunta II Augusta.
Ilość pytań: 65 Rozwiązywany: 2674 razy