Testy historyczne: daty

Testy zawierające pytania o daty historyczne.

Pytania dotyczą Polski w dwudziestoleciu międzywojennym - test, daty
Historia, Ogólny
21
#20leciemiedzywojenne #daty
Zestaw zawiera pytania o daty bitew średniowiecza w których walczyli Polacy. Wpisuj sam rok. Miłej zabawy :))
Historia, Liceum, Technikum
32
#daty #historiapolski #bitwy #sredniowiecze
Test sprawdzający znajomośc dat bitew z okresu powstania listopadowego.
Historia, Liceum, Technikum
11
#powstanie #listopadowebitwy #daty #historiapolski #powstanielistopadowe
Test zawiera pytania dotyczące Polski za panowania Bolesława Chrobrego
Historia, Ogólny
16
#boleslawchrobry #historiapolski #daty #wladcypolski
Test zawiera pytania dotyczące historii dalekiego wschodu z okresu początków nowożytności.
Historia, Liceum, Technikum
7
#historiadalekiegowschodu #daty #traktaty
Test zawiera pytania z dat z historii polski. Część 1 testu.
Historia, Ogólny
40
#historiapolski #daty
Test zawiera pytania z dat z historii polski. Część 2 testu.
Historia, Ogólny
40
#historiapolski #daty
Test zawiera pytania z dat z historii polski. Część 3 testu.
Historia, Ogólny
40
#historiapolski #daty
Test zawiera pytania z dat z historii polski. Część 4 testu.
Historia, Ogólny
40
#historiapolski #daty
Pytania w teście dotyczą najważniejszych wydarzeń w XVI i XVII wieku.
Historia, Ogólny
33
#xviw #xviiw #daty
Test zawiera pytania z okresu Polski porozbiorowej
Historia, Ogólny
33
#historia #daty #historianowozytna
Pytania dotyczą historii w okresie międzywojennym.
Historia, Ogólny
30
#dwudziestoleciemiedzywojenne #daty
Pytania w teście dotyczą najważniejszych wydarzeń w historii Polski porozbiorowej aż do wybuchu I Wojny Światowej.
Historia, Ogólny
29
#daty #polskaporozbiorowa #historiapolski
Pytania w teście dotyczą dat związanych z odkryciami geograficznymi oraz reformacją i kontrreformacją w kościele.
Historia, Ogólny
20
#daty #odkryciageograficzne #reformacja #kontrreformacja
Pytania w teście z zakresu I Wojny Światowej i odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku.
Historia, Ogólny
15
#historiapolski #iws #odzyskanieniepodleglosci #daty
Test zawiera pytania z historii okresu oświecenia. Daty związane z renesansem.
Historia, Gimnazjum
12
#daty #oswiecenie #renesans
Test zawiera pytania dotyczące polskich powstań narodowych. Sprawdź swoją znajomość dat!
Historia, Ogólny
29
#powstaniekosciuszkowskie #powstanielistopadowe #powstaniestyczniowe #historiapolski #daty
Test zawiera pytania o daty z okresu średniowiecza. Część 1 testu.
Historia, Ogólny
42
#daty #sredniowiecze
Test zawiera pytania o daty z okresu średniowiecza. Część 2 testu.
Historia, Ogólny
41
#srediowiecze #daty
Test zawiera pytania o daty z okresu średniowiecza. Część 3 testu.
Historia, Ogólny
21
#srediowiecze #daty
Test z zakresu dat unii Polsko-Litewskiej. Pytania dotyczą również przywilejów szlacheckich.
Historia, Ogólny
20
#daty #historiapolski #polskaobojganarodow #przywilejeszlacheckie
Test zawiera pytania z dat panowania władców Polski.
Historia, Ogólny
42
#daty #wladcypolski
Pytania w teście dotyczą dat w historii Polski związanych z wojnami.
Historia, Ogólny
38
#daty #historiapolski #wojny
Test zawiera pytania dotyczące wędrówki ludów i najazdów na Europę. Pytania o upadek Cesarstwa Rzymskiego.
Historia, Ogólny
18
#wedrowkiludow #daty #sredniowiecze
Najważniejsze daty do egzaminu gimnazjalnego
Historia, Gimnazjum
50
#Daty
Ważne daty w historii świata i Polski.
Historia, Gimnazjum
51
#datyhistoryczne #historia #daty #wydarzenia #wydarzeniahistoryczne
W teście znajdziesz pytania o pojęcia i daty związane z okresem starożytności. Test dotyczy starożytnego Egiptu i starożytnej Grecji w tym Sparty.
Historia, Matura
33
#sarozytnosc #daty #pojecia
Test z dat panowania Piastów. Daty należy wpisywać :Np. Włodzimierz xxx 1789-1792
Historia, Ogólny
10
#Daty #królowie #Piastowie #Włatcy #Polska
Test z dat obejmujący wspomniany powyżej zakres. Przy udzielaniu odpowiedzi należy podać jedynie rok wydarzenia w postaci czterech cyfr, np.: 1234, z wyjątkiem pojęć, po których widnieje wpis (XX.XX.XXXX), gdzie należy wpisać datę dzienną, bądź (XX.XX.-XX.XX.XXXX), a więc datę szczegółową, np.: 03.11.-06.12.1765
Historia, Ogólny
202
#test #daty #europa #polska #kongres #wiedeń #wojna #światowa #I #
Test z dat obejmujący okres od wielkich odkryć geograficznych do końca epoki napoleońskiej.
Historia, Ogólny
240
#historia #daty #średniowiecze #renesans #odkrycia #napoleon #oświecenie #polska #reformacja
Daty. Dokumenty Rady Europy.
WOS, Matura
13
#maturazwosu #prawaczlowieka #daty
Dopisz (słownie) daty do podanych (bez akcentów!).
Języki obce, Język hiszpański, Ogólny
12
#daty #jezykhiszpanski
Historia, Liceum, Technikum
24
#przywileje #daty #władcy #unie #
Test z dat ważnych wydarzeń w okresie panowania dynastii Jagiellonów w Polsce.
Historia, Matura
39
#historiapolski #jagiellonowie #dynastiajagiellonow #daty
Test zawiera pytania z historii Polski pomocne przy przygotowaniu do matury. Sprawdź swoją znajomość dat, wydarzeń i pojęć z okresu średniowiecza
Historia, Matura
53
#maturazhistorii #piastowie #daty #historiapolski #sredniowiecze
Pytania w teście dotyczą dat.
Historia, Ogólny
17
#daty #historia
Historia Polski - Ludwik Andegaweński, Jadwiga Andegaweńska, Władysław Jagiełło, Władysław Warneńczyk
Historia, Matura
49
#historia #historiapolski #daty
Najważniejsze daty od czasów panowania królów elekcyjnych do ostatniego rozbioru Polski
Historia, Ogólny
57
#Daty
Test zawiera pytania o historię Polski za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego
Historia, Matura
48
#historia #historiapolski #daty #stanistlawaugustponiatowski
Najważniejsze daty od czasów panowania Mieszka I do śmierci króla Zygmunta II Augusta.
Historia, Ogólny
65
#Daty
Wybrane przeze mnie najważniesze daty z historii powszechnej
Historia, Matura
0
#historia #powszechna #daty #matura
Wybrane przeze mnie najważniesze daty z historii powszechnej
Historia, Matura
105
#historia #powszechna #daty #matura
Test z dat Historii Stosunków Międzynarodowych
Historia, Studia
23
#historia #stosunkimiedzynarodowa #daty
Pytania z historii Śląska cz. I. Wystarczy wpisać datę roczną. Pytania układane były zgodnie z podręcznikiem do Historii Śląska, wydanie II, Wrocław 2007. Część dotyczącą średniowiecza napisał prof. dr hab. Rościsław Żerelik.
Historia, Ogólny
26
#historia #historiapolski #daty #historiaslaska #slask
Prehistoria - Unia w Krewie, daty
Historia, Ogólny
151
#historia #daty #unia #w #krewie #prehistoria
Test z wiedzy o II Rzeczpospolitej Polskiej
Historia, Liceum, Technikum
32
#2rp #iirp #daty
Test zawiera pytania o daty z okresu rządu dynastii Jagiellonów.
Historia, Liceum, Technikum
20
#jagiellonowie #daty #historiapolski
test jednokrotnego wyboru. najlepszy dla tych, którym idzie ciężko przyswajanie dat ;D powodzenia :)
WOS, Matura
31
#wos #daty #kalendarium #integracja #europejska
Kalendarium życia J.Kochanowskiego
Biografia, Gimnazjum
2
#Kochanowski #Jan #biografia #daty #test #polski #sprawdzian #kalendarium
Test wymagający znajomości dat panowania POLSKICH królów Z DYNASTII JAGIELLONÓW + KRÓLÓW ELEKCYJNYCH. W każdej odpowiedzi należy podać dwie daty oddzielając je jedynie myślnikiem, żadnych spacji, np.: Król XYZ: 1234-1456.
Historia, Ogólny
20
#królowie #elekcyjni #jagiellonów #dynastia #daty #panowanie #kiedy #kto #polska #władcy
Test sprawdzający wiedzę na temat okresu, w którym tworzyło się państwo PRL
Historia, Ogólny
21
#prl #daty
test z zakresu lat 1944-1989 myślę, że niezbyt trudny
Historia, Ogólny
20
#prl #daty
Test zawiera pytania dotyczące Polski pod panowaniem Mieszka I
Historia, Gimnazjum
8
#mieszkoi #historiapolski #daty
test zawiera pytania o daty z okresu panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Historia pierwszych Piastów.
Historia, Ogólny
31
#historiapolski #daty #mieszkoi #boleslawchrobty
Test składa się z pytań o najważniejsze daty w historii od starożytności do XVI wieku.
Historia, Matura
50
#historia #matura #daty #starozytnosc #sredniowiecze #nowozytnosc
Test zawiera pytania z dat najważniejszych wydarzeń w historii Polski.
Historia, Ogólny
41
#daty #historiapolski
Pytania testowe dotyczą najważniejszych dat w historii Polski. Część III testu.
Historia, Ogólny
45
#daty #historiapolski
Test zawiera pytania o daty z okresu międzywojennego.
Historia, Ogólny
22
#okres #międzywojenny #daty
Test ze znajomości najważniejszych dat XX wieku w Polsce i na Świecie
Historia, Ogólny
25
#daty #xxw
Historia, Ogólny
27
#Henryk # #Walezy # #potop #szwedzki # #daty #wiek #XVIXVII
Pierwsze państwa słowiańskie - najważniejsze daty, informacje. Polska osobno!
Historia, Matura
35
#panstwa #slowianskie #daty
Jest to sprawdzian z dat , z zakresu początków średniowiecza . Książka "śladami przeszłości" klasa 1 gimnazjum.
Historia, Gimnazjum
25
#sredniowiecze #daty #poczatkisredniowiecza #frankowie #bizancjum
Wpisujcie rok wydarzenia przedstawionego w pytaniu.
Historia, Ogólny
15
#historiapolski #jagiellonowie #dynastiajagiellonow #sredniowiecze #daty
Wpisujcie tylko rok, dziennym datom z tamtych czasów nie zawsze można ufać ;)
Historia, Ogólny
23
#historiapolski #piastowie #daty
Test ze znajomości dat z historii XV i XVI wieku.
Historia, Ogólny
30
#historia #xvxviwiek #daty
Sprawdź swoją wiedzę historyczną z zakresu znajomości dat okresu Reformacji i Kontrreformacji Kościoła Katolickiego
Historia, Ogólny
13
#reformacja #kontrreformacja #daty
test, który umożliwi sprawdzenie swojej wiedzy na temat epoki romantyzmy w Polsce i Europie.Przydatny do liceum, gimnazjum i na maturę!
Język polski, Liceum, Technikum
25
#romantyzm #polska #europa #mickiewicz #norwid #słowacki #język #polski #literatura #epika #liryka #dramat #XIX #wiek #XVIII #burza #napór #wiersze #romantycy #sztuka #daty #krasiński #liceum #klasa #szkoła #epoka #epoki #
50 najważniejszych dat z historii Polski
Historia, Ogólny
1
#historia #schodaty #daty #polska
Pytania w teście dotyczą dat związanych ze starożytną Grecją i starożytnym Rzymem.
Historia, Matura
28
#starozytnagrecja #starozytnyrzym #daty
Odp. wpisujemy liczbowo, bez oznaczania ery (bez p.n.e.), bo w tym zestawie wszystkie są p.n.e.Część pierwsza dat związanych z historią Rzymu na podstawie książki "Starożytny Rzym" M.Jaczynowska, M. Pawlak.
Historia, Studia
30
#Rzym #starożytność #daty
Najważniejsze daty z gimnazjum
Historia, Gimnazjum
82
#daty #gimnazjum
W teście tym zawarte są najważniejsze daty począwszy od chrztu Mieszka I a skończywszy na śmierci Władysława Łokietka. Oraz daty panowania władców w Polsce.
Historia, Gimnazjum
14
#historia #daty #średniowiecze #władcy #królowie #gimnazjum #bliżej #historii
Daty, które musisz znac do matury.
Historia, Ogólny
98
#daty
Daty, daty, daty !
Historia, Ogólny
140
#Historia #daty
Sprzawdź swoją wiedzę z historii Polski. Pytania z dat z okresu od pierwszych Piastów do rozbiorów Polski.
Historia, Gimnazjum
31
#historiapolski #daty
podawanie daty
Języki obce, Język angielski, Gimnazjum
24
#daty # #miesiące #liczby #porządkowe
Podaj datę opisanych wydarzeń.
Historia, Ogólny
16
#wielkie+odkrycia+geograficzne #daty #krzysztof #kolumb #
Pytania w teście dotyczą historii wojny krymskiej.
Historia, Matura
15
#wojnakrymska #daty