Temat

polska

Filtruj wyniki

Wszystkie kategorie
Język polski
Historia
WOS
Geografia
Inne
Quizy sportowe
Kultura
Historia sztuki
Język polski
Romantyzm w Polsce i Europie
test, który umożliwi sprawdzenie swojej wiedzy na temat epoki romantyzmy w Polsce i Europie.
Przydatny do liceum, gimnazjum i na maturę!
Historia
Daty panowania Piastów
Test z dat panowania Piastów. Daty należy wpisywać :Np. Włodzimierz xxx 1789-1792
Historia
Daty. Europa po kongresie wiedeńskim - I wojna światowa [włącznie]
Test z dat obejmujący wspomniany powyżej zakres. Przy udzielaniu odpowiedzi należy podać jedynie rok wydarzenia w postaci czterech cyfr, np.: 1234, z wyjątkiem pojęć, po których widnieje wpis (XX.XX.XXXX), gdzie należy wpisać datę dzienną, bądź (XX.XX.-XX.XX.XXXX), a więc datę szczegółową, np.: 03.11.-06.12.1765
Historia
Daty. Odkrycia geograficzne - epoka napoleońska
Test z dat obejmujący okres od wielkich odkryć geograficznych do końca epoki napoleońskiej.
Historia
Dynastie królewskie - 15 wybranych
Test sprawdza znajomość 15 wybranych dynastii królewskich, a konkretnie państwa, w których panowały.
Historia
Epoki i wydarzenia
Test ze znajomości epok dla klas 4-6.
Historia
Europa po kongresie wiedeńskim
Zwołanie Kongresu, główne decyzje, święte przymierze, sprawa polska na kongresie, wielkie księstwo poznańskie, wolne miasto kraków, królestwo polskie, gospodarka Królestwa Polskiego, społeczeństwo po kongresie wiedeńskim, nowe ideologie, ruchy narodowe na początki XIXw, wojna Greków o niepodległość, Rosja,
Historia
Historia Polski od 960r. do 1000r.
Test ten dotyczy historii Polski w latach 960-1000.
Historia
Historia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
Polska lat 1944-1989
Historia
II wojna światowa. Wojna obronna Polski i pierwsze podboje Stalina.
Test dotyczy II Wojny Światowej. Pytania z wojny obronnej Polski i działaniach ZSRR.
Historia
Kto kiedy panował w Polsce?
Test wymagający znajomości dat panowania POLSKICH królów Z DYNASTII JAGIELLONÓW + KRÓLÓW ELEKCYJNYCH. W każdej odpowiedzi należy podać dwie daty oddzielając je jedynie myślnikiem, żadnych spacji, np.: Król XYZ: 1234-1456.
Historia
Piastowie
Polska Piastów od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego.
Historia
Poczet królów Polskich
Nazwij przedstawionego władcę i podaj okres jego panowania. np.: Przemysł II 1295-1296, jeśli dwa razy władał to np 1704-1709; 1733-1736
Historia
Polacy podczas II Wojny Światowej
Test o roli polaków jaką odegrali w trakcie II Wojny Światowej. Ziemie polskie, armie i bitwy, które toczyli Polacy podczas IIWŚ.
Historia
Polska
Historia
Polska XVII w
Test z wiedzy o Polsce
Historia
Polska i świat w XII - XIV wieku
Wyprawy krzyżowe Polska dzielnicowa Mongołowie Krzyżacy w Polsce Zjdenoczenie państwa polskiego Państwo Kazimierza Wielkiego
Historia
Polska Piastów
Państwo Mieszka I, Bolesława Chrobrego, itd.
Historia
Polska piastów - DATY
W odpowiedziach podawaj rok wydarzenia.
Historia
Polska Piastów. Daty
Test zawiera najważniejsze daty z historii Polski (okres panowania Piastów)
Historia
Polska Pierwszych Piastów
Pradzieje ziem polskich, Początki państwa polskiego, Państwo Bolesława Chrobrego, Kryzys i odbudowa państwa Piastów, Panowanie Bolesława Krzywoustego.
Historia
Polska po II wojnie światowej.
Historia
Polska Rzeczpospolita Ludowa
Od Gomułki do Jaruzelskiego
Historia
Polska w dobie rozbiorów
Test pozwalający świetnie przygotować się do egzaminów na poziomie rozszerzonym. Zagadnienia takie jak: Podział Ziem Rzeczypospolitej, Księstwo Warszawskie, System Władz, Królestwo Polskie w okresie konstytucyjnym, Powstanie Listopadowe, Wielkie Księstwo Poznańskie, Powstanie Styczniowe, Autonomia Galicji, Uwłaszczenie chłopów, Prawo i Sąd pod zaborami, I wojna Światowa
Historia
Polska w okresie międzywojennym
1918-1939
Historia
Przywileje szlacheckie
Trzeba rozpoznać przywilej po słowach kluczach/ czasem fragmentów przywilejów Należy podać w następującej kolejności: rok, miejsce, władce (ów), którzy przywilej nadali, np.:1505, Radom, Aleksander I Jagiellończyk
Historia
Przywileje szlacheckie - Vademecum Operon
Test przygotowany na podstawie "Vademecum" z historii wyd. Operon.
Historia
Rewolucja krakowska i rabacja galicyjska
Historia
Schodaty
50 najważniejszych dat z historii Polski
Historia
Stosunki polsko-moskiewskie w XVII wieku
Test dotyczący stosunków Polski z państwem rosyjskim w XII wieku oraz problem kozacki (powstanie Chmielnickiego).
Historia
Średniowiecze
Test sprawdzający wiedzę na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Historia
Wczoraj i dziś 5, rozdział 1
Historia Klasa5, Rozdział 1 - Polska pierwszych Piastów
Historia
Wojny polsko-szwedzkie, polsko-rosyjskie i polsko-tureckie
Wojny prowadozne przez Polskę w XVII w. ze Szwecją, Turcją i Rosją
Historia
Wojny z Rosją XVII w. i Powstanie Chmielnickiego.
Test dotyczący XVII - sto wiecznych wojnach polsko-rosyjskich.
WOS
Integracja Polski z Unią Europejską
Test przygotowujący do matury rozszerzonej
WOS
Polska w Organizacjach Międzynarodowych
WOS
Rok przyjęcia Polski do organizacji międzynarodowej
Rok przyjęcia Polski do organizacji międzynarodowej
WOS
SPOŁECZEŃSTWO
SPOŁECZEŃSTWO W POLSCE, POZIOM MATURY ROZSZERZONEJ
WOS
Społeczeństwo cz 2
Test zawiera pytania o formy organizacji społeczeństw, prawidłowość życia społecznego, społeczeństwo polskie i pytania o problemy społeczne polski po 1989 r
WOS
Społeczeństwo cz. 2 - matura z wosu
Test przygotowujący do matury z WOS-u.
WOS
Społeczeństwo cz. 3 - matura z wosu
Test przygotowujący do matury z WOSU-u.
WOS
Społeczeństwo cz. 4 - matura z wosu
Test przygotowujący do matury z WOS-u.
WOS
System polityczny państwa polskiego.
Pytania z zakresu podziału władzy, uprawnień organów państwowych partii politycznych czy mediów.
WOS
Ustrój polityczny Polski
Test ze znajomości ustroju politycznego w Polsce
WOS
Zagadnienia dotyczące prawa
Geografia
Geografia maturalna
repetytorium maturalne
Geografia
Geografia Polski
Sprawdza wiedze na temat Polski, jej klimatu, roślinności,morzu Bałtyku itp.
Geografia
Lotniska w Polsce
Największe lotniska w Polsce i ich nazwy.
Geografia
Polska - cześć 1 - warunki nat
Polska
Geografia
Polska - ogólne
Polska
Geografia
Polska - ogólny
Polska
Geografia
Polska - test wiedzy geograficznej
Polska - środowisko przyrodnicze i społeczno ekonomiczne Polski. Położenie Polski w Europie.
Geografia
Polska-test
test dotyczacy wiadomosci na temat Polski
Geografia
Położenie oraz środowisko przyrodnicze Europy i Polski
Przeszłość geologiczna, Klimat, Pasowy układ rzeźby w Polsce, ogólne informacje
Geografia
Środowisko Przyrodnicze Polski - sprawdzian
Test zawiera pytania dotyczące środowiska przyrodkiczego Polski. Znajdziesz tu pytania dotyczące surowców mineralnych, parków narodowych, charakterystycznych dla naszego kraju punktów czy informacji administracyjnych.
Geografia
Ważniejsze okręgi przemysłowe w Polsce
Test wiedzy o ważniejszych okręgach przemysłowych w Polsce. Pytania o miasta, specjalizacje, itp.
Inne
W jakim państwie znajduje się dany obiekt?
Zaznacz prawidłowo obiekt: budynek, górę, wulkan itp. w jakim państwie się znajduje.
Quizy sportowe
Polska siatkówka
polska siatkówka
Kultura
Między nami sąsiadami
Co wiesz o mieszkańcach krajów sąsiadujących z Polską? Czy znając tylko język urzędowy kraju poradzisz sobie w kontakcie z innymi ludźmi? Co musisz wiedzieć, aby nie popełnić faux pas w Rosji, Niemczech, Ukrainie?
Historia sztuki
gotyk slajdówka polska
Polski gotyk
Historia sztuki
Młoda Polska 1
Historia sztuki
Młoda Polska 2
kanon dzieł do opanowania na maturze
Historia sztuki
Polska a Francja – sztuka od 1900 do 1939 roku
Test pomocny w zapoznaniu się z kierunkami w sztuce polskiej i francuskiej I połowy XX wieku, ich założeniami i twórcami.
Historia sztuki
romanizm polski
Historia sztuki
Romanizm w Polsce
Zabytki
Historia sztuki
Symbolizm
Test przygotowujący do matury z historii sztuki. Zawiera pytania z symbolizmu i symbolizmu w sztuce polskiej.