Testy oznaczone tagiem: polska

Wszystkie testy, fiszki i materiały oznaczone tagiem #polska

REKLAMA
Test z dat panowania Piastów. Daty należy wpisywać :Np. Włodzimierz xxx 1789-1792
Test z dat obejmujący wspomniany powyżej zakres. Przy udzielaniu odpowiedzi należy podać jedynie rok wydarzenia w postaci czterech cyfr, np.: 1234, z wyjątkiem pojęć, po których widnieje wpis (XX.XX.XXXX), gdzie należy wpisać datę dzienną, bądź (XX.XX.-XX.XX.XXXX), a więc datę szczegółową, np.: 03.11.-06.12.1765
Test z dat obejmujący okres od wielkich odkryć geograficznych do końca epoki napoleońskiej.
Test sprawdza znajomość 15 wybranych dynastii królewskich, a konkretnie państwa, w których panowały.
Test ze znajomości epok dla klas 4-6.
repetytorium maturalne
Sprawdza wiedze na temat Polski, jej klimatu, roślinności,morzu Bałtyku itp.
Test ten dotyczy historii Polski w latach 960-1000.
REKLAMA
Test dotyczy II Wojny Światowej. Pytania z wojny obronnej Polski i działaniach ZSRR.
Test przygotowujący do matury rozszerzonej
Zwołaniu Kongresu, główne decyzje, święte przymierze, sprawa polska na kongresie, wielkie księstwo poznańskie, wolne miasto kraków, królestwo polskie, gospodarka Królestwa Polskiego, społeczeństwo po kongresie wiedeńskim, nowe ideologie, ruchy narodowe na początki XIXw, wojna Greków o niepodległość, Rosja,
Test wymagający znajomości dat panowania POLSKICH królów Z DYNASTII JAGIELLONÓW + KRÓLÓW ELEKCYJNYCH. W każdej odpowiedzi należy podać dwie daty oddzielając je jedynie myślnikiem, żadnych spacji, np.: Król XYZ: 1234-1456.
Największe lotniska w Polsce i ich nazwy.
Co wiesz o mieszkańcach krajów sąsiadujących z Polską? Czy znając tylko język urzędowy kraju poradzisz sobie w kontakcie z innymi ludźmi? Co musisz wiedzieć, aby nie popełnić faux pas w Rosji, Niemczech, Ukrainie?
kanon dzieł do opanowania na maturze
Polska Piastów od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego.
Nazwij przedstawionego władcę i podaj okres jego panowania. np.: Przemysł II 1295-1296, jeśli dwa razy władał to np 1704-1709; 1733-1736
REKLAMA
Test o roli polaków jaką odegrali w trakcie II Wojny Światowej. Ziemie polskie, armie i bitwy, które toczyli Polacy podczas IIWŚ.
Test z wiedzy o Polsce
Polska - środowisko przyrodnicze i społeczno ekonomiczne Polski. Położenie Polski w Europie.
Test pomocny w zapoznaniu się z kierunkami w sztuce polskiej i francuskiej I połowy XX wieku, ich założeniami i twórcami.
Wyprawy krzyżowe Polska dzielnicowa Mongołowie Krzyżacy w Polsce Zjdenoczenie państwa polskiego Państwo Kazimierza Wielkiego
Państwo Mieszka I, Bolesława Chrobrego, itd.
REKLAMA
W odpowiedziach podawaj rok wydarzenia.
Test zawiera najważniejsze daty z historii Polski (okres panowania Piastów)
Pradzieje ziem polskich, Początki państwa polskiego, Państwo Bolesława Chrobrego, Kryzys i odbudowa państwa Piastów, Panowanie Bolesława Krzywoustego.
polska siatkówka
Test pozwalający świetnie przygotować się do egzaminów na poziomie rozszerzonym. Zagadnienia takie jak: Podział Ziem Rzeczypospolitej, Księstwo Warszawskie, System Władz, Królestwo Polskie w okresie konstytucyjnym, Powstanie Listopadowe, Wielkie Księstwo Poznańskie, Powstanie Styczniowe, Autonomia Galicji, Uwłaszczenie chłopów, Prawo i Sąd pod zaborami, I wojna Światowa
test dotyczacy wiadomosci na temat Polski
Przeszłość geologiczna, Klimat, Pasowy układ rzeźby w Polsce, ogólne informacje
Trzeba rozpoznać przywilej po słowach kluczach/ czasem fragmentów przywilejów Należy podać w następującej kolejności: rok, miejsce, władce (ów), którzy przywilej nadali, np.:1505, Radom, Aleksander I Jagiellończyk
Test przygotowany na podstawie "Vademecum" z historii wyd. Operon.
REKLAMA
Rok przyjęcia Polski do organizacji międzynarodowej
test, który umożliwi sprawdzenie swojej wiedzy na temat epoki romantyzmy w Polsce i Europie.
Przydatny do liceum, gimnazjum i na maturę!
50 najważniejszych dat z historii Polski
SPOŁECZEŃSTWO W POLSCE, POZIOM MATURY ROZSZERZONEJ
Test zawiera pytania o formy organizacji społeczeństw, prawidłowość życia społecznego, społeczeństwo polskie i pytania o problemy społeczne polski po 1989 r
Test przygotowujący do matury z WOS-u.
Test przygotowujący do matury z WOSU-u.
REKLAMA
Test przygotowujący do matury z WOS-u.
Test dotyczący stosunków Polski z państwem rosyjskim w XII wieku oraz problem kozacki (powstanie Chmielnickiego).
Test przygotowujący do matury z historii sztuki. Zawiera pytania z symbolizmu i symbolizmu w sztuce polskiej.
Pytania z zakresu podziału władzy, uprawnień organów państwowych partii politycznych czy mediów.
Test sprawdzający wiedzę na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Test zawiera pytania dotyczące środowiska przyrodkiczego Polski. Znajdziesz tu pytania dotyczące surowców mineralnych, parków narodowych, charakterystycznych dla naszego kraju punktów czy informacji administracyjnych.
Zaznacz prawidłowo obiekt: budynek, górę, wulkan itp. w jakim państwie się znajduje.
Test wiedzy o ważniejszych okręgach przemysłowych w Polsce. Pytania o miasta, specjalizacje, itp.
Rozdział 1 - Polska pierwszych Piastów
Wojny prowadozne przez Polskę w XVII w. ze Szwecją, Turcją i Rosją
REKLAMA
Test dotyczący XVII - sto wiecznych wojnach polsko-rosyjskich.