Test z historii

Polska Rzeczpospolita Ludowa

Od Gomułki do Jaruzelskiego
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 1305 razy