Integracja Polski z Unią Europejską, test online. WOS.

Test przygotowujący do matury rozszerzonej Test maturalny z WOSu.

WOS, Matura. Test składa się z 21 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Integracja Polski z Unią Europejską".

Rok przyjęcia Polski do organizacji międzynarodowej
WOS, Ogólny
26
#polska
WOS, Matura
12
Test przygotowujący do Matury z WOSU. Pytania dotyczą integracji europejskiej.
WOS, Matura
14
#unia #europejska #integracja #europejska #instytucje #unii #europejskiej #maturazwosu
Pytania z zakresu podziału władzy, uprawnień organów państwowych partii politycznych czy mediów.
WOS, Gimnazjum
14
#system #polityczny #panstwa #polskiego.
WOS, Ogólny
14

Pytania zawarte w teście