Test wiedzy

Stosunki polsko-moskiewskie w XVII wieku

Test dotyczący stosunków Polski z państwem rosyjskim w XII wieku oraz problem kozacki (powstanie Chmielnickiego).
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 1230 razy