Test z historii

Polska po II wojnie światowej.

Ilość pytań: 9 Rozwiązywany: 2405 razy